Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií u Lesního družstva Přibyslav
Autor: Ing. Aneta Zichová
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Luboš Bartoš, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií u Lesního družstva Přibyslav
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na použití těžebně dopravních technologií u Lesního družstva Přibyslav. Práce se zabývá celkovou charakteristikou motomanuální těžby, harvestorové technologie a vytvořením kritérií pro jejich nejšetrnější nasazení v lesních porostech. Vhodné porosty pro nasazení motomanuální těžby byly selektovány na základě kritérií: terénní typ a edafická kategorie, hospodářský způsob, minimální věk, těžební předpis. Výběr porostů vhodných pro nasazení harvestorové technologie byl proveden na základě kritérií: terénní typ a edafická kategorie, minimální zastoupení jehličnanů, hospodářský způsob, minimální věk, těžební předpis, typ podvozků, úřez harvestorové hlavice. Dále je v práci zpracována orientační kalkulace nákladů na těžbu a přiblížení dřeva při využití harvestorové technologie a motomanuální těžby a porovnání výsledků jednotlivých technologií.
Kľúčové slová:motomanuální těžba, terénní typ, harvestorové technologie, těžební předpis, náklady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..