Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rozbor současné úrovně a možností rozvoje organizačního a technologického zajištění těžební výroby u vybraných subjektů na Náchodsku
Autor: Ing. Pavel Řezníček
Pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Jan Štícha
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rozbor současné úrovně a možností rozvoje organizačního a technologického zajištění těžební výroby u vybraných subjektů na Náchodsku
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současného způsobu těžební výroby na majetku Společný les Peklo a Obecní lesy Olešnice v Orlických horách, reprezentovaného motomanuální těžbou a úvazkovým soustřeďováním dříví UKT. Alternativou ke stávajícímu způsobu jsem zvolil těžební výrobu prováděnou pomocí harvestorového uzle. V teoretické části práce je rozebrán těžebně dopravní proces, základní konstrukční parametry harvestorových technologií, výkonové normy používané v lesním hospodářství a jsou popsány zájmové majetky. V praktické části je provedeno obecné srovnání technologií pomocí SWOT analýzy a výkonových norem včetně mzdového tarifu a praktické porovnání technologií na konkrétních majetcích.
Klíčová slova:motomanuální těžba, harvestorová technologie, motorová řetězová pila, univerzální kolový traktor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..