Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza parametrov trakčného ústrojenstva ťažobno-dopravných strojov a ich vplyvu na pôdne prostredie
Autor: Ing. Milan Marušiak, Ph.D.
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Oponent 2:doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
Oponent 3:prof. Dr hab. Józef Walczyk, dr. h. c.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Analýza parametrov trakčného ústrojenstva ťažobno-dopravných strojov a ich vplyvu na pôdne prostredie
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá analýzou trakčného ústrojenstva lesných strojov a pôsobením prejazdu stroja na pôdne prostredie. V rámci práce je riešená problematika prenosu hnacej sily v trakčnom ústrojenstve, kde je vypracovaná trakčná charakteristika pre štyri najpoužívanejšie druhy prenosu. V oblasti pôsobenia stroja na pôdu je rozpracovaná problematika stanovenia kontaktného tlaku na pôdu a hĺbky koľaje pri prvom a viacnásobnom prejazde stroja. Zvláštna pozornosť je venovaná výpočtu dynamického zaťaženia kde je ako vstupný parameter použitá rýchlosť stroja. Dôležitou časťou práce je aj verifikácia výpočtových vzťahov pre stanovenie viacerých parametrov (kontaktná plocha pneumatiky, kontaktný tlak s pôdou, valivý odpor, hĺbka koľaje) s nameranými údajmi. V poslednej časti práce sú porovnávané výpočty mobility stroja podľa metódy WES a MMP, spolu s odhadom mobility podľa koeficientov valivého odporu a ťažnej sily. Výsledkom analýzy trakčného ústrojenstva je vytvorenie výpočtovej aplikácie v programe MS Excel ktorá poskytuje základné údaje o mobilite stroja v teréne.
Kľúčové slová:kontaktný tlak na pôdu, hĺbka koľaje, trakčná sila, dynamické zaťaženie náprav, jazdné odpory, metóda WES

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta J. DvořákPosudok oponenta M. ŠkopánPosudok oponenta J. Walczyk

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..