Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozbor systému bezpečnosti práce v lesní těžbě a návrh opatření pro zvýšení její účinnosti v podmínkách LH ČR
Autor: Ing. Jakub Mánek
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Jaroslav Radvan
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozbor systému bezpečnosti práce v lesní těžbě a návrh opatření pro zvýšení její účinnosti v podmínkách LH ČR
Abstrakt:Tato diplomová práce si klade za cíl, analyzovat současný systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v těžební činnosti, a to na základě poznatků z evropské i české legislativy a dalších právních předpisů. Nezbytně nutné, je i studium odborné literatury v porovnání se statistikami zpracovanými státními a odborovými organizacemi. Práce se zaměřuje především na BOZP v těžební činnosti, tedy těžbě, soustřeďování a manipulaci dříví. Výsledky této práce jsou podloženy dotazníkovým šetřením na vzorku pracovníků v těžební činnosti, porovnáním úrovně bezpečnosti práce na základě pracovní úrazovosti v těžební činnosti u Lesů České republiky, s. p., lesní závod Židlochovice, Vojenských lesů a statků, s. p., divize Plumlov a soukromého podnikatelského subjektu. Kromě těchto rozborů bylo provedeno i vlastní pozorování porušení bezpečnosti práce v lesní těžbě u soukromého subjektu. Ze získaných poznatků byl proveden návrh na zefektivnění řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vedoucí k minimalizaci vzniku nehod a pracovních úrazů.
Kľúčové slová:pracovní úrazy, zdraví, bezpečnost, úrazovost, riziko, práce, těžební činnost

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..