Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozbor současného stavu úrovně bezpečnosti práce v lesním hospodářství ČR a SR
Autor: Bc. Branislav Janiga
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Jaroslav Radvan
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Rozbor současného stavu úrovně bezpečnosti práce v lesním hospodářství ČR a SR
Abstrakt:Táto práca je zameraná na rozbor súčasného stavu úrovne bezpečnosti práce v lesnom hospodárstve Českej republiky a Slovenskej republiky. Pozostáva z dvoch častí. Teoretická časť je zameraná na objasnenie a uvedenie do tematiky, definície pojmov a históriu vývoja bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a taktiež rieši problematiku osôb samostatne zárobkovo činných. Do úvahy je zobraná aj ich spôsobilosť na výkon práce, v poslednom rade je riešená tematika spracovania bezpečnosti pri práci v rámci legislatívy Európskej únie. V praktickej časti je práca zameraná na zaradenie, rozdelenie, ale aj klasifikáciu úrovne bezpečnosti pri práci a navrhuje opatrenia pre jej zvýšenie a zásad pre optimalizáciu bezpečnosti pracovníkov. Taktiež sa upriamuje na zefektívnenie využitia pracovných možností za súčasného eventuálneho zníženia rizika pracovných nehôd a úrazov.
Kľúčové slová:zdravie, bezpečnosť, pracovné úrazy, úrazovosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..