Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na LČR LS Svitavy
Autor: Bc. Josef Holler
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Martin Pajkoš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na LČR LS Svitavy
Abstrakt:Abstrakt Josef Holler Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na LČR LS Svitavy Zásadním požadavkem na kulturu a hygienu práce při těžbě dříví ve státech Evropské unie je bezpečnost práce a ergonomie pracovišť a pracovních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie se tento požadavek stává zcela zásadním i pro naše lesní hospodářství. Zaváděné technologie s využitím těžebně dopravních strojů tuto problematiku komplexně řeší. Jedná se nejenom o snižování rizika úrazů při těžebních činnostech, zkvalitnění hygienických podmínek práce, ale i o odstraňování fyzicky namáhavých složek práce. Návrh těchto technologií byl proveden pro LS Svitavy na plochách dostupných pro tuto technologii a zároveň spravovaných LČR s.p.
Kľúčové slová:harvestor, harvestorové technologie, terénní typ, těžba dříví

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..