Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na lesním majetku Orlík nad Vltavou, s.r.o.
Autor: Ing. Petr Bambuškar
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Jan Červenka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na lesním majetku Orlík nad Vltavou, s.r.o.
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je posouzení vhodnosti použití harvestorových technologií v podmínkách, které panují na celém území firmy Orlík nad Vltavou, s.r.o.. Práce pojednává o harvestorových technologiích obecně, z hlediska jejich roztřídění, technických specifikací, limitů v terénu tak i upotřebitelnosti v praxi. Teorie pak bude konfrontována s praxí tím, že se porovnají přírodní podmínky panující na LHC s podmínkami, které pro svůj provoz potřebují HT. Kritérii pro nasazení HT v porostu je zastoupení jehličnanů a jejich zásoba v jednotlivých věkových stupních a hospodářský soubor, na kterém se nacházejí. Následně se porovnají náklady pro srovnání harvestorové technologie s technologií klasickou. Ceny výkonů jsou použity pouze orientační.
Kľúčové slová:Harvestorová technlogie, porost, náklady, jehličnany, těžba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..