Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na ŠLP Křtiny
Autor: Ing. Jan Sysel
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Josef Pohořalý
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na ŠLP Křtiny
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení vhodnosti nasazení harvestorové technologie v podmínkách ŠLP Křtiny. Práce je vztažena na celkovou charakteristiku harvestorových technologií z hlediska technických řešení, ale i na vymezení kritérií vhodných přírodních podmínek, pro co nejšetrnější nasazení. Poznatky získané tímto šetřením jsou aplikovány na lesní porosty daného majetku, pro zjištění potencionální možnosti nasazení HT. Kritéria pro stanovení vhodnosti porostu byla terénní typ, edafická kategorie, minimální zastoupení jehličnanů a věk. Pro porosty jsou dále přiřazeny vhodné typy podvozků harvestorů a vhodné harvestorové hlavice z hlediska jejich úřezu. V práci je dále zpracován návrh optimálních harvestorových uzlů, porovnání potřeby času pro zpracování daného objemu těžby mezi klasickými a harvestorovými technologiemi. Na základě zjištěných poznatků bylo zpracováno doporučení pro provozní praxi.
Kľúčové slová:terénní typ, podvozek, těžba, harvestorové technologie, harvestor, jehličnany

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..