Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostů
Autor: Ing. Tomáš Dvořák
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Lech Rzesut
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostů
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá vybranými mechanizačními prostředky z kategorie jednoosých nosičů nářadí a žacích strojů s nulovým poloměrem otáčení pro údržbu trvalých travních porostů technologií sečení bez sběru, respektive mulčování. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem a základní charakteristikou vybraných mechanizačních prostředků z kategorie jednoosých nosičů nářadí a žacích strojů s nulovým poloměrem otáčení používaných pro údržbu trvalých travních porostů metodou sečení bez sběru, respektive mulčování. Praktická část diplomové práce je věnována funkčním a provozním aspektům jednotlivých druhů žacích mulčovacích ústrojí a jejich vhodnost na různé travní plochy. Dále je zde popsán ekonomický rozbor provozních nákladů jednotlivých strojů a jejich přiřazení vhodným provozovatelům.
Kľúčové slová:mulčování, travnatý porost, žací ústrojí, jednoosý nosič nářadí, žací stroj s nulovým poloměrem otáčení, sečení trávy, technologie bez sběru

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..