Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na vybrané části LHC Colloredo Opočno
Autor: Ing. Jiří Brandejs
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na vybrané části LHC Colloredo Opočno
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo na vybraných lesnických úsecích vyhodnotit jednotlivé porostní skupiny z hlediska použitelnosti harvestorové technologie lesní těžby. Vypracovat seznam porostních skupin vhodných pro tuto technologii, doplněný o návrh harvestorových uzlů. Dále provést u vybraných porostních skupin orientační kalkulace nákladů na těžbu a přiblížení dřeva harvestorovou a klasickou technologií. Jako metodiku jsem zvolil analýzu jednotlivých porostních skupin na vybraných lesnických úsecích dle stanovených limitujících kritérií pro harvestorovou technologii. Ceník pro harvestorovou technologii a sazby pro jednotlivé prostředky u klasické technologie byly využity pro porovnání nákladů jednotlivých technologií.
Kľúčové slová:harvestorová technologie, výchovná těžba, mýtní těžba, náklady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..