Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnocení možností uplatnění lesního tahače HSM 805 v podmínkách LH ČR
Autor: Ing. Petr Hájek
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Nevrkla
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zhodnocení možností uplatnění lesního tahače HSM 805 v podmínkách LH ČR
Abstrakt:ABSTRAKT Cílem této diplomové práce bylo hodnocení technických a provozních parametrů speciálního lesního kolového traktoru HSM 805 a jejich srovnání se stávajícími stroji stejné kategorie používaných v lesním hospodářství ČR. Dalším úkolem bylo vytvořit přehled současných koncepcí speciálních lesních kolových traktorů. Aby bylo možné tyto stroje posoudit bylo nutné vytvořit soubor srovnávacích kritérií. Základem pro určení těchto kritérií byla venkovní šetření prováděná během pracovního nasazení traktoru při soustřeďování dříví přímo v lesních porostech. Na základě výsledků byly dále posuzovány přírodně-výrobní podmínky lesního hospodářství ČR s ohledem na možné uplatnění posuzovaného stroje. KLÍČOVÁ SLOVA: speciální lesní kolový traktor, technické a provozní parametry, přírodně-výrobní podmínky, soustřeďování dříví.
Kľúčové slová:speciální lesní kolový traktor, technické a provozní parametry, soustřeďování dříví, přírodně-výrobní podmínky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..