Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství SR
Autor: Ing. Martin Němec
Pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Ladislav Holubář
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství SR
Abstrakt:ABSTRAKT: Cílem diplomové práce bylo přiblížení významu lanovkového soustřeďování dříví se zaměřením na lesní lanovky řady Larix, a to především v podmínkách Lesů SR. Bylo provedeno detailní venkovní šetření se zaměřením na spotřebu práce, výkonnost a vytíženost, přičemž dosažené výsledky byly srovnány s výkonovými normami. Pomocí multikriteriální analýzy byl vyhodnocen nejvhodnější typ lanovky v tamních přírodních podmínkách. V diplomové práci jsou také zhodnoceny přírodní, výrobní, ekonomické a mimoekonomické podmínky související s lanovkovým soustřeďováním dříví. Klíčová slova: lanová dopravní zařízení, soustřeďování dříví, výkonnost, výkonové normy
Klíčová slova:lanová dopravní zařízení, soustřeďování dříví, výkonnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..