Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza interakcí stanovištních podmínek a parametrů těžebně-dopravních strojů
Autor: Ing. Jiří Laštůvka
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza interakcí stanovištních podmínek a parametrů těžebně-dopravních strojů
Abstrakt:Cíl diplomové práce spočívá v analýze interakcí stanovištních podmínek a parametrů těžebně-dopravních strojů a sestává ze tří dílčích cílů. První dílčí cíl se zabývá stanovením únosnosti podloží v závislosti na vlhkostních poměrech půdy měřením penetračních odporů půdy. Bylo vybráno sedm stanovišť, které se liší půdním typem a půdním druhem. Měření proběhla v různých ročních obdobích, za odlišných půdních vlhkostí. Zjištěné penetrační odpory půdy jsou porovnány s maximálním měrným tlakem vyvolaným mobilním prostředkem na povrch půdy. Pro vybrané stroje byla zhotovena doporučení, při jakých vlhkostech se může daný stroj pohybovat po půdním povrchu (půdním typu), aniž by došlo k poškození půdního povrchu. Druhý dílčí cíl hodnotí zhutnění půdního profilu v závislosti na počtu přejezdů. Byla zvolena dvě stanoviště s odlišným půdním typem i půdním druhem. Na každém stanovišti bylo aplikováno po jednom, pěti a deseti přejezdech a bylo zjištěno dosažených změn v penetračním odporu půdy ve stopě, stanoven byl i kritický přejezd. Dále bylo ověřováno působení vrstvy těžebního odpadu jako ochrany půdního povrchu před pojezdy lesních prostředků. Třetí dílčí cíl řeší problematiku půdní ventilace, tj. zda zhutnění půdy způsobené přejezdy strojů má vliv na výměny půdních plynů mezi půdním prostředím a atmosférou.
Kľúčové slová:poškození, těžebně-dopravní stroje, měrné tlaky, zhutnění půdy, půda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..