Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identification number: 3375
University e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Engineering (FFWT)
Head of department - Department of Engineering (FFWT)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Instrumental detection and evaluation of efficiency parameters of new hydraulic systems in the forwarders of the Novotný LVS 5, Ltd.
Written by (author): Ing. Pavel Zavacký
Department: Department of Engineering (FFWT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Opponent:prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Instrumentální zjišťování a hodnocení parametrů účinnosti nových hydraulických systémů ve vyvážecích traktorech LVS 5 fy Novotný, s.r.o.
Summary:Cílem této diplomové práce bylo zjištění účinnosti nového hydraulického systému instalovaného do vyvážecího traktoru LVS 5. Testování bylo dále zaměřeno na účinnost chlazení nového hydraulického systému. Vlastní měření bylo provedeno dne 15. března 2011 v areálu firmy Novotný, s.r.o. ve Vítošově. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s hodnotami naměřenými 9. července 2008 při použití původního hydraulického systému. Výsledky jsou sestaveny do grafů a tabulek a slovně okomentovány. Dále je zpracován kritický přehled hydraulických pohonů funkčních uzlů vyvážecích traktorů se zaměřením na soustavu strojů firmy Novotný, s.r.o.
Key words:hydrogenerátor, hydromotor , chlazení, účinnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..