Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Instrumentální zjišťování a hodnocení parametrů účinnosti nových hydraulických systémů ve vyvážecích traktorech LVS 5 fy Novotný, s.r.o.
Autor: Ing. Pavel Zavacký
Pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Instrumentální zjišťování a hodnocení parametrů účinnosti nových hydraulických systémů ve vyvážecích traktorech LVS 5 fy Novotný, s.r.o.
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo zjištění účinnosti nového hydraulického systému instalovaného do vyvážecího traktoru LVS 5. Testování bylo dále zaměřeno na účinnost chlazení nového hydraulického systému. Vlastní měření bylo provedeno dne 15. března 2011 v areálu firmy Novotný, s.r.o. ve Vítošově. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s hodnotami naměřenými 9. července 2008 při použití původního hydraulického systému. Výsledky jsou sestaveny do grafů a tabulek a slovně okomentovány. Dále je zpracován kritický přehled hydraulických pohonů funkčních uzlů vyvážecích traktorů se zaměřením na soustavu strojů firmy Novotný, s.r.o.
Klíčová slova:hydrogenerátor, hydromotor , chlazení, účinnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..