Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rozbor současného stavu a perspektiv možností využití alternativních zdrojů energie
Autor: Bc. Tomáš Kamenský
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozbor současného stavu a perspektiv možností využití alternativních zdrojů energie
Abstrakt:Vymezil jsem rozdíly mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie a následně pokusil shrnout možnosti uplatnění současných zdrojů alternativní energie na území České republiky. Evropská politika, tudíž i ta naše, se zabývá zvýšením podílu alternativních zdrojů energie na celkové produkci. Česká republika se zavázala produkovat 13% energie z alternativních zdrojů k roku 2020. Zabývám se shrnutím současných alternativních zdrojů energie. Blíže charakterizuji využití energie vody, větru, slunce, geotermální energie využití biomasy a jejich způsoby. Dále popisuji další možný rozvoj ve využití hlavních zdrojů alternativní energie v budoucnu v České republice. Také se zabývá tím, u jakých druhů alternativních zdrojů energie je očekáván největší rozvoj na našem území k naplnění těchto cílů. Také komentuji důvody, které k rozvoji hlavních zdrojů alternativní energie vedou.
Kľúčové slová:alternativní zdroje energie, energie větru, geotermální energie, energie vody, energie slunce, obnovitelné zdroje, biomasa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..