Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Kácov
Autor: Ing. Pavel Novosád
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Kácov
Abstrakt:Tato diplomová práce je v prvé části věnována problematice využití biomasy v České republice se zaměřením na biomasu vznikající jako těžební odpad v lesním hospodářství. Dále je zde charakterizována LS Kácov, kde probíhala všechna šetření. Dále je zde vypracována a následně aplikována podrobná metodika na zjišťování výtěžnosti zbytkové dendromasy, jejímž výsledkem bylo vypracování koeficientů výtěžnosti zbytkové dendromasy. Tyto koeficienty byly následně použity pro zjištění objemu zbytkové dendromasy na těženém porostu. Další část práce je zaměřena na technicko-ekonomické řešení shromažďování, zpracování a částečně i dopravy těžebního odpadu vznikajícího po mýtních těžbách. Navržená řešení byla aplikována na vybrané ploše. Poslední část je zaměřena na odhad zbytkové dendromasy, která je vhodná pro další zpracování na celém území LS Kácov
Kľúčové slová:biomasa, těžební odpad, koeficienty výtěžnosti, dendromasa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..