Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby v lesích města Lůže
Autor: Ing. Jiří Laštůvka
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Nevrkla
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby v lesích města Lůže
Abstrakt:S postupem času se i v lesním hospodářství objevují modernější a pokrokovější těžební technologie, které dovedou pracovat velmi produktivně, šetrně k životnímu prostředí a stojícím porostům, s nízkými náklady na jednotku výroby a nízkou potřebou času. To vše je možné pouze za předpokladu vhodné přípravy pracoviště, dobré organizaci práce a nasazení techniky do optimálních terénních a porostních podmínek. V této práci se budu zabývat potencionálním nasazením těžebně-dopravních strojů na lesním hospodářském celku Luže. Z čehož vyplývá, že bude nezbytné stanovit faktory a kritéria limitující nasazení harvestorové technologie při výchovných a obnovních těžebních zásazích, přičemž těmito faktory jsou následující atributy lesních porostů, jako jsou např.: sklon terénu, únosnost podloží, těžené dřeviny, střední objem kmene a věk porostů. Po stanovení kritérií je možné z celkového počtu porostních skupin pomocí SQL dotazů vybrat optimální porostní skupiny pro harvestorovou technologii. Do těchto vyhovujících porostních skupin navrhnout vhodný harvestorový uzel, který bude zpracovávat předepsanou výši těžeb, a stanovit, za jaký časový úsek je možné předepsané množství dřevní hmoty zpracovat harvestorovou těžbou oproti motomanuální těžbě, přičemž jsou zpracovány předběžné kalkulace nákladů na jednotlivé technologie těžby.
Kľúčové slová:harvestor, eroze, poškození, harvestorová technologie, vyvážecí traktor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..