Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identification number: 3375
University e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Engineering (FFWT)
Head of department - Department of Engineering (FFWT)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of the suitability of the harvesting technology of forest logging in the forests of the city Luze
Written by (author): Ing. Jiří Laštůvka
Department: Department of Engineering (FFWT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Opponent:Ing. Pavel Nevrkla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby v lesích města Lůže
Summary:S postupem času se i v lesním hospodářství objevují modernější a pokrokovější těžební technologie, které dovedou pracovat velmi produktivně, šetrně k životnímu prostředí a stojícím porostům, s nízkými náklady na jednotku výroby a nízkou potřebou času. To vše je možné pouze za předpokladu vhodné přípravy pracoviště, dobré organizaci práce a nasazení techniky do optimálních terénních a porostních podmínek. V této práci se budu zabývat potencionálním nasazením těžebně-dopravních strojů na lesním hospodářském celku Luže. Z čehož vyplývá, že bude nezbytné stanovit faktory a kritéria limitující nasazení harvestorové technologie při výchovných a obnovních těžebních zásazích, přičemž těmito faktory jsou následující atributy lesních porostů, jako jsou např.: sklon terénu, únosnost podloží, těžené dřeviny, střední objem kmene a věk porostů. Po stanovení kritérií je možné z celkového počtu porostních skupin pomocí SQL dotazů vybrat optimální porostní skupiny pro harvestorovou technologii. Do těchto vyhovujících porostních skupin navrhnout vhodný harvestorový uzel, který bude zpracovávat předepsanou výši těžeb, a stanovit, za jaký časový úsek je možné předepsané množství dřevní hmoty zpracovat harvestorovou těžbou oproti motomanuální těžbě, přičemž jsou zpracovány předběžné kalkulace nákladů na jednotlivé technologie těžby.
Key words:harvestor, eroze, poškození, harvestorová technologie, vyvážecí traktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..