Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza technických a hygienických parametrů řetězů přenosných řetězových pil
Autor: Ing. Pavel Andrys
Pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Nevrkla
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza technických a hygienických parametrů řetězů přenosných řetězových pil
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou technických a hygienických parametrů řetězů přenosných řetězových pil. Účelem práce je zjištění hodnot technické řeznosti řetězů a úrovní vibrací, přenášených na ruce pracovníka, a to na čtyřech různých typech řetězů. Každý typ řetězu bude ve čtyřech vzorcích různě nabroušených a otupených. Zjištěné hodnoty porovnat a zjistit závislosti různě nabroušených řetězů na vliv technické řeznosti a povolených maximálních limitů vibrací, přenášených na ruce na základě hygienických předpisů. Na základě výsledků této práce bylo zjištěno, že technická řeznost řetězů se s postupným zbrušováním hoblovacího zubu snižuje. Úroveň vibrací na rukojetích se u ostrých řetězů zvyšuje jen nepatrně, naopak u řetězů tupých dochází k velkému nárůstu, mnohdy nad povolenou mez stanovenou platnými hygienickými předpisy.
Klíčová slova:vibrace na rukojetích, pilový řetěz, broušení řetězu, řeznost, přenosná řetězová pila, hygiena práce, řezání

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..