Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství ČR
Autor: Ing. František Běleja
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Přemysl Horek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství ČR
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou přibližování dříví lanovkovými technologiemi. Účelem práce je zjistit pokud možno co nejvíce informací, které přispívají k objasnění pracovních postupů, rozčlenění vyráběných typů a také různé porovnání z hlediska ekologických potřeb. V neposlední řadě je zapotřebí provedení rozboru ekonomického hlediska. Autor prováděl rozdělení lanovek podle způsobu, jakým pracují a také do jakého terénu je možno který systém použít. Došlo i k porovnání řady Larix a dvou zahraničních strojů. Nedílnou součástí této práce je nastínění možných druhů těžeb, při kterých se může lanovky využívat. Uplatnění je téměř všude, kde jsou dostatečně pevné kotvící stromy. Ekonomická analýzy pojednává o možnosti využití výkonových norem. Tyto se v provozu používají pouze výjimečně. Větší uplatnění nachází mzdové tarify, které jsou z velké části jakousi fixní normou. Pro lepší představu je uvedeno přibližování traktorem a kombinace traktoru s koňmi. V žádném případě nelze tyto náklady porovnávat mezi sebou. Protože lanovková technologie je také šetrná k porostu, autor provedl porovnání čtyř nejznámějších pracovních prostředků. Toto porovnání spočívalo v hodnocení poškození porostu. Za předlohu vybral autor čtyři porosty na svém polesí, kde pracuje. V závěru svojí bakalářské práce uvádí několik zajímavých údajů o zašetření přirozeného zmlazení, kde se použila technologie lesní lanovky. Čísla, která jsou zde uvedena, mají poukázat na vysoké úspory, které mají za následek používání těchto pomocníků v lesním provozu.
Kľúčové slová:ŠLP Křtiny, ekonomická analýza, vyklizování, těžba dříví, Lesní lanovky, lesní hospodářství

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..