Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rozbor využití harvestorové technologie lesní těžby na LČR s.p., Lesní správa Bystřice pod Hostýnem
Autor: Bc. Tomáš Jánský
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Nevrkla
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozbor využití harvestorové technologie lesní těžby na LČR s.p., Lesní správa Bystřice pod Hostýnem
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá zaváděním harvestorové technologie v Lesní správě Bystřice pod Hostýnem, revír Lukov. Na základě odborných pramenů byla vytvořena metodika, která tvoří podstatnou část práce. Tento soubor technicko-ekonomických kritérií harvestorové těžby byl v práci aplikován na konkrétní území (revír Lukov). Předmětem vlastního šetření se stala těžba harvestorem v dané lokalitě v letech 2007 a 2008. Jsou zde hodnoceny všechny etapy lesní těžby harvestorem: přípravné šetření, realizace těžby a dokončovací práce. Zvláštní pozornost je věnována dokončovacím pracem - povýrobním úpravám. Právě poškození a následné nutné terénní úpravy jsou častou kritikou harvestorové technologie. Práci uzavírá modelové souhrnné zhodnocení využití harvestorové technologie na revíru Lukov.
Kľúčové slová:lesní hospodářství, těžba, vyvážecí traktory , forwardery, poškození těžbou, harvestorová těžba, harvestorová technologie, harvestory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..