Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identification number: 3375
University e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Engineering (FFWT)
Head of department - Department of Engineering (FFWT)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The solution of fire-fighting device at the chosen saw-mills
Written by (author): Ing. Hana Káňová, Ph.D.
Department: Department of Engineering (FFWT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Opponent:Ing. Michal Leňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rozbor protipožární techniky provozních uzlů vybraných pilařských provozů
Summary:Pilařská výroba a pilařský provoz jako takový, je vždy rizikovým faktorem. Vysoké množství skladované a zpracovávané dřevní hmoty, zejména pak její hořlavosti ve formě pilin, štěpky a prachu k zvyšování rizika požárů jen přispívá. Dřevitý prach a drobné částice dřeva jsou považovány za látku vysoce hořlavou. V provozu se vždy stanovuje požární nebezpečí v pilnici a i ostatních provozech navazujících či předcházejících. Zákonné vyhlášky a zákonem dané zpracování požární zprávy a její plnění pomáhá předcházet nebezpečí vzniku požáru a tak i škodám na majetku, či dokonce ztrátám na lidských životech. A právě zpracování této problematiky na dvou rozdílných provozech je cílem této diplomové práce. Dotčené pilařské provozy jsou : Pila Paskov ve vlastnictví MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. a pilařského provozu na Pile Olomučany ve vlastnictví Školního lesního podniku "Masarykův les" Křitiny.
Key words:sprinklerové hasící zařízení (SHZ), pilařské provozy, požáry, protipožární zabezpečení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..