Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza vlivu přírodně výrobních podmínek a užité techniky lesní těžby na míru a strukturu poškození lesního prostředí
Autor: Ing. Zdeňka Davidová
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Škrabálek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza vlivu přírodně výrobních podmínek a užité techniky lesní těžby na míru a strukturu poškození lesního prostředí
Abstrakt:ABSTRAKT Hlavním cílem této diplomové práce bylo posouzení míry a struktury primárního poškození lesního porostu při nasazení současných těžebních technologií. Pro získání potřebných dat bylo provedeno venkovní šetření a sledování vzniku a intenzity poškození lesních porostů při těžbě. Z venkovních šetření na zkusných plochách ve vybraných porostech byl pomocí upravené Německé metody vytvořen soubor dat charakterizujících přírodně výrobní podmínky , techniku a technologii lesní těžby a míru a strukturu jimi působených poškození lesního prostředí. Tato šetření byla vyhodnocena a byla provedena porovnání získaných a naměřených údajů v této oblasti používaných těžebních technologií. Na základě zjištěných výsledků poškození lesního porostu byla vybrána nejšetrnější těžebně-dopravní technologie a navržena opatření vedoucí ke snížení ekologické zátěže. Klíčová slova: těžebně-dopravní technologie, poškození půdy a stromů, hloubkové poškození půdy, zkusná plocha, harvestorová technologie
Kľúčové slová:těžebně-dopravní technologie, poškození půdy, harvestorový technologie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..