Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza vlivu přírodně výrobních podmínek a užité techniky lesní těžby na míru a strukturu poškození lesního prostředí
Autor: Ing. Zdeňka Davidová
Pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Škrabálek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza vlivu přírodně výrobních podmínek a užité techniky lesní těžby na míru a strukturu poškození lesního prostředí
Abstrakt:ABSTRAKT Hlavním cílem této diplomové práce bylo posouzení míry a struktury primárního poškození lesního porostu při nasazení současných těžebních technologií. Pro získání potřebných dat bylo provedeno venkovní šetření a sledování vzniku a intenzity poškození lesních porostů při těžbě. Z venkovních šetření na zkusných plochách ve vybraných porostech byl pomocí upravené Německé metody vytvořen soubor dat charakterizujících přírodně výrobní podmínky , techniku a technologii lesní těžby a míru a strukturu jimi působených poškození lesního prostředí. Tato šetření byla vyhodnocena a byla provedena porovnání získaných a naměřených údajů v této oblasti používaných těžebních technologií. Na základě zjištěných výsledků poškození lesního porostu byla vybrána nejšetrnější těžebně-dopravní technologie a navržena opatření vedoucí ke snížení ekologické zátěže. Klíčová slova: těžebně-dopravní technologie, poškození půdy a stromů, hloubkové poškození půdy, zkusná plocha, harvestorová technologie
Klíčová slova:těžebně-dopravní technologie, poškození půdy, harvestorový technologie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..