Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p. LS Frýdlant
Autor: Ing. Jaromír Mazal
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p. LS Frýdlant
Abstrakt:Cílem mé diplomové práce je zjištění nejdůležitějších negativních vlivů používaných technologií v dané oblasti v předmýtních úmyslných těžbách na prostředí (na půdu a stromy v porostu), a to jak jejich struktury a formy (vizuálně zjistitelné a vizuálně nezjistitelné škody) tak i zastoupení a významnosti škodlivého dopadu na lesní prostředí. Definování souboru parametrů (např. varianta těžební technologie, místní těžebně-výrobní podmínky, použité stroje, druh sortimentu atd.), působících na vznik poškozování složek lesního prostředí (zejména půdy a stromů) a posouzení jejich významu. Provedení analýz poškozování porostů těžbou podle zvolené metody v podmínkách dané oblasti a její porovnání s výsledky jiných autorů. Návrh opatření směřujících ke snížení ekologické zátěže způsobované technikou při těžební činnosti v dané oblasti.
Kľúčové slová:ekologická zátěž, poškození půdy, poškození stromů, těžební činnost, technologie, metodika měření, soubor parametrů

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..