Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnocení metod pro zjištění úrovně poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p., LS Náměšť n. O.
Autor: Bc. Martin Rousek
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Nevrkla
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zhodnocení metod pro zjištění úrovně poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p., LS Náměšť n. O.
Abstrakt:Martin Rousek Zhodnocení metod pro zjištění úrovně poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR, s.p., LS Náměšť nad Oslavou The evaluation of methods for the level of forest standing damage caused by logging finding in the area of LČR, s.p., LS Náměšť nad Oslavou Abstrakt Hlavním cílem této práce je zhodnocení metod pro zjišťování úrovně poškozování lesních porostů těžbou dřeva. Zhodnocení bylo provedeno v oblasti LČR, s.p., LS Náměšť nad Oslavou, v předmýtních porostech těžených harvestorovou technologií. Mezi nejdůležitější negativní vlivy působící na lesní prostředí při použití mechanizace patří škody na stojících stromech a lesní půdě. Byl vytvořen soubor parametrů, které mají vliv na rozsah těchto poškození. Ve vybraných porostech byly postupně vyzkoušeny jednotlivé metody pro zhodnocení míry poškození po provedené těžbě. Podle získaných výsledků a vlastních poznatků byla zvolena nejvhodnější metoda. Byl vytvořen návrh opatření směřujících ke snížení ekologické zátěže způsobovaných technikou při těžební činnosti v dané oblasti.
Kľúčové slová:metoda, poškození půdy, poškození stojících stromů, vyvážecí traktor, vyvážecí linky, harvestor, kód poškození

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..