Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rozbor konstrukčních a funkčních parametrů harvestorových uzlů a posouzení jejich uplatnitelnosti v lesní těžbě v oblasti Znojemska
Autor: Bc. Miloš Kábela
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Nevrkla
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozbor konstrukčních a funkčních parametrů harvestorových uzlů a posouzení jejich uplatnitelnosti v lesní těžbě v oblasti Znojemska
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce bylo zpracování charakteristiky současného stavu harvestorových technologií, rozbor hlavních konstrukčních principů současných harvestorů, forwarderů a vypracování zásad použití harvestorových technologií v mýtní a předmýtní těžbě. Všechny teoretické poznatky a kritéria pro nasazení harvestorové technologie přenést do vlastního šetření v zájmové oblasti. Rozborem zajmové oblasti z hlediska vhodnosti nasazení harvestorové technologie v jednotlivých porostech a vlastním šetřením bylo vypracováno porovnání harvestorové a klasické těžby z hlediska ekonomicko -- technických parametrů.
Kľúčové slová:harvestorová technologie, lesní těžba, výkonnost, vhodnost nasazení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..