Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jan Adámek
Studie současných a perspektivních možností využití ručního nářadí ve vybraných činnostech lesního hospodářství.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Andrys
Analýza technických a hygienických parametrů řetězů přenosných řetězových pil
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Andrys
Rozbor historického vývoje a užitných vlastností soudobých typů traktorů a tahačů v LH
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ivan Bambuškar
Zhodnocení kvality práce harvestoru v mýtní těžbě
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Bambuškar
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na lesním majetku Orlík nad Vltavou, s.r.o.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karla Barčáková
Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u společnosti B. F. P. Lesy a statky Tomáše Bati spol. s r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matouš Bechynský
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti Žatecka
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Běleja
Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství ČR
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Bořek
Studie technologických postupů potlačování invazních rostlin s využitím herbicidů v oblasti Tišnovska
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Brandejs
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na vybrané části LHC Colloredo Opočno
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Brtnický
Analýza možností rozvoje technologického řešení nahodilých těžeb na LS Ledeč nad Sázavou LČR a.s.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Bulová
Rozbor současného stavu legislativy bezpečnosti práce v lesním hospodářství
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Bismark Cudjoe
Vlastní téma z oblasti techniky a technologií lesní výroby
október 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jan Čepek
Posouzení alternativního použití standardní a harvestorové technologie lesní těžby v podhůří Krkonoš
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vojtěch Čermák
Vyhodnocení soustřeďování dříví koňmi u Lesního družstva Borovná.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Vladimír Černoch
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR LS Javorník
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Černota
Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Pustá Polom
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Čunderle
Studie možností optimalizace soustřeďování dříví v terénech sjízdných kolovou technikou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Daniš
Rozbor možností diferencovaného použití těžebně dopravních technologií na LS Majdán LSR š.p.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Michal Daniš
Vlastní téma / own topic
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdeňka Davidová
Analýza vlivu přírodně výrobních podmínek a užité techniky lesní těžby na míru a strukturu poškození lesního prostředí
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jaroslav Dermíšek
Rozbor techniky a taktických postupů pozemního hašení lesních požárů v podmínkách ČR
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: František Doležal
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Dvořák
Rozbor systému bezpečnosti práce v lesním hospodářství a návrh opatření pro vybrané úseky činnosti
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Dvořák
Rozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostů
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Dvořák
Rozbor techniky a technologických postupů při budování a údržbě ochranného valu v Nošovicích
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jan Filipczyk
Rozbor parametrů malých samohybných trakčních prostředků a možností jejich technologického využití v soustřeďování dříví
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Fleischhans
Význam a využití koní v lesním hospodářství
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vratislav Fugl
Rozbor technologických postupů údržby ochranných pásem elektrovodů
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Konstantin Giblo
Technické prostředky pro produkci štípaného dříví a jejich využití v provozní praxi
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Milan Glajch
Analýza možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení těžební činnosti na lesních majetcích Komňa a Starý Hrozenkov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Gryga
Bezpečnost práce v lesním hospodářství z pohledu legislativy a povinnosti odhalování pracovních rizik
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Hájek
Zhodnocení možností uplatnění lesního tahače HSM 805 v podmínkách LH ČR
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Ing. Zlata Havlásková
Analýza systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petr Havlík
Posouzení soustřeďování dříví koněm a tzv. železným koněm v podmínkách ŠLP Křtiny
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavel Holcr
Studie technologických postupů potlačování lesní buřeně a nežádoucích náletových dřevin při obnově lesa v oblasti Znojemska
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Josef Holler
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na LČR LS Svitavy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Honsa
Rozbor harvestorových technologií lesní těžby na LS Jeseník LČR s.p.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Vlastimil Hon
Analýza technologií schematických výchovných zásahů a rozčleňování smrkových nárostů mulčovacími frézami na VLS LS Potštát
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivo Horák
Studie výkonnostních parametrů soustav strojů v harvestorových technologiích lesní těžby
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Chalupa
Metodika rozboru negativních účinků těžební činnosti na lesní porosty v oblasti LČR s.p. LS Rychnov nad Kněžnou
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Branislav Janiga
Rozbor současného stavu úrovně bezpečnosti práce v lesním hospodářství ČR a SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Jankových
Rozbor současného stavu a základních parametrů motorových řetězových pil v lesní těžbě a arboristice
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Janota
Zhodnocení využití harvestorové technologie lesní těžby v rámci působnosti fy. Agrowald Rožmberk s.r.o.
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Tomáš Jánský
Analýza perspektiv využití harvestorových technologií lesní těžby na LČR LS Bystřice p. H.
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Jánský
Rozbor využití harvestorové technologie lesní těžby na LČR s.p., Lesní správa Bystřice pod Hostýnem
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michael Jedlička
Rozbor technického a organizačního zabezpečení protipožární ochrany lesa v ČR
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Vladimír Jelínek
Posouzení systému příjmu dřeva a rozbor využití dřevoskladů v ČR a zahraničí
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Jelínek
Rozbor harvestorových technologií lesní těžby na LS Telč LČR s.p.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Jemelková
Vyhodnocení produkce vánočních stromků ze soukromé plantáže v okrese Zlín
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Jírovec
Technické prostředky používané k výkonu činností a zabezpečení pracovníků v arboristice
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Václav Juchelka
Posouzení vlivu taxačních veličin lesních porostů na přesnost určení kvantitativních parametrů dříví vyráběného harvestorem
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miloš Kábela
Rozbor konstrukčních a funkčních parametrů harvestorových uzlů a posouzení jejich uplatnitelnosti v lesní těžbě v oblasti Znojemska
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Kamenský
Rozbor současného stavu a perspektiv možností využití alternativních zdrojů energie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Káňová, Ph.D.
Rozbor protipožární techniky provozních uzlů vybraných pilařských provozů
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Tomáš Kisiel
Posouzení logistického řetězce dodavatel dříví - dřevozpracující průmysl u vybraného dřevozpracujícího subjektu.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondřej Klicpera
Rozbor možností uplatnění techniky při potlačování lesní buřeně při obnově lesa na lesním majetku města Zábřeh
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniela Kocurková
Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u LČR, s.p., LS Vsetín, na revíru Kychová
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Kočár
Rozbor soustavy strojů a technologií produkce sadebního materiálu v lesní školce LESCUS Cetkovice
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ondřej Kořenek
Posouzení možností přípravy těžebně-dopravního procesu pomocí softwarových aplikací
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milan Koten
Vyhodnocení prostředků a způsobů využití letecké techniky ve vybraných činnostech lesního hospodářství
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kotík
Studie možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení těžební činnosti lesního majetku rodiny Podstatzkých
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Kotrla
Analytická studie soudobých konstrukcí podvozků těžebně-dopravních strojů
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Křižan
Studie stavu a perspektiv využití koní v lesním hospodářství
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Petr Kubánek
Analýza kvalitativních a kvantitativních znaků druhování dříví konvenčními a harvestorovými těžebními technologiemi
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petr Kubánek
Rozbor konstrukčních principů a užitných parametrů závlahových zařízení pro lesní školky
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Zuzana Kuchařová
Možnosti využití břízy v přidružené lesní těžbě a výrobě
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Josef Lang
Specifika těžby souší po kůrovcové kalamitě ruční motorovou pilou
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Laštůvka
Analýza interakcí stanovištních podmínek a parametrů těžebně-dopravních strojů
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jiří Laštůvka
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby v lesích města Lůže
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Lešek
Rozbor současných a perspektivních způsobů péče a využití ploch pod elektrovody
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Machková
Posouzení statické nosnosti svěrných uzlů jako zadržovacích prvků ve stromolezení
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Mánek
Porovnání variant technologií potlačování lesní buřeně a nežádoucích náletových dřevin při obnově lesa v oblasti LČR LS Prostějov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Mánek
Rozbor systému bezpečnosti práce v lesní těžbě a návrh opatření pro zvýšení její účinnosti v podmínkách LH ČR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Marek
Rozbor technických a technologických parametrů pojízdných zdvihacích pracovních plošin v arboristice
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Martinek
Rozbor možností zdrojů a využití dendromasy v podmínkách Městských lesů Valašské Meziříčí
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Robert Martinek
Rozbor techniky a technologických postupů při péči o veřejnou zeleň města Adamova
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Robert Martinek
Rozbor techniky a technologických postupů při péči o veřejnou zeleň města Adamova
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Milan Marušiak, Ph.D.
Analýza parametrů trakčních ústrojí těžebně-dopravních strojů a jejich vlivu na půdní prostředí
október 2018Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jiří Matěna
Rozbor možností zpracování a využití dendromasy získané při arboristických činnostech
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaromír Mazal
Metodika hodnocení přírůstu a zápoje u smrkových porostů rozčleněných a zpracovaných harvestorovými technologiemi výchovné těžby
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaromír Mazal
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p. LS Frýdlant
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Václav Mergl
Multikriteriální analýza nasazení harvestoru s pomocným systémem pohonu ve výchovných těžbách
jún 2022Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondřej Mikeš
Rozbor metodik hodnocení energetické náročnosti těžebně-dopravních technologií v LH ČR
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Karel Mikulenka
Vlastní téma
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Petr Műller
Rozbor technologických možností obnovy lesa ve vybraných oblastech tropů a subtropů
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vít Navrátil
Rozbor koncepcí a hlavních konstrukčních uzlů harvestorů
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Zdeněk Nejedlý
Rozbor využití univerzálních traktorů v těžební činnosti v oblasti Českomoravské vrchoviny
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Nejezchleb
Rozbor systémů a parametrů zpřístupňovacích linek pro lesní těžbu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Němec
Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství SR
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Aleš Nesnídal
Zhodnocení konstrukčních a užitných parametrů strojů štípacích strojů systému POSCH pro výrobu palivového dříví
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Nevrkla
Kvalitativní posouzení řetězů přenosných řetězových pil
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Pavel Nevrkla
Metody nedestruktivní defektoskopie v kontrolách a periodických prohlídkách osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Novosád
Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Kácov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Miloš Novotný
Rozbor konstrukčních, funkčních a provozních parametrů koncepčních variant vyvážecích traktorů fy Novotný
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Orság
Zhodnocení technického řešení a technologického využití vybraných zahraničních a tuzemských typů lesních lanovek pro soustřeďování dříví
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Pajdla
Analýza současných stromolezeckých technik
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Pajkoš
Energetická náročnost provozu těžebně-dopravních strojů v lesním hospodářství
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Pajkoš
Vyhodnocení alternativ techniky a technologií štěpkování lesní dendromasy v oblasti PLO Nízký Jeseník
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jiří Pitor
Rozbor vlastností harvestorových technologií lesní těžby v podmínkách LČR s. p. LS Janovice
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hubert Plaček
Rozbor výkonnostních parametrů strojních uzlů vysoce mechanizovaných technologiích lesní těžby s využitím harvestorů třídy nad 140 kW
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Josef Pohořalý
Analýza vlivu vlhkostních parametrů půdy na použití mobilních těžebně-dopravních strojů
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Josef Pohořalý
Návrh a ověření metodiky hodnocení konstrukčních a užitných parametrů pilových řetězů motorových pil
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Josef Pohořalý
Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky těžebně-dopravních strojů v lesním hospodářství
október 2021Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Bronislav Pražák
Možnosti uplatnění technologií se štěpkováním dříví na LS Strážnice
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Luboš Procházka
Rozbor možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení lesní výroby u Lesů města Tábora
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Luboš Procházka
Zhodnocení technického a organizačního zabezpečení protipožární ochrany lesa v ČR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Putala
Zhodnocení využití těžebně dopravních technologií u Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., polesí Chvalčov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Rousek
Zhodnocení metod pro zjištění úrovně poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p., LS Náměšť n. O.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Iva Rusňáková
Možnosti využití léčivých rostlin z lesních porostů na lokalitě "Poštorná"
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Řezníček
Rozbor současné úrovně a možností rozvoje organizačního a technologického zajištění těžební výroby u vybraných subjektů na Náchodsku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Skříčil
Analýza metod zjišťování objemu štípaného dříví
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Václav Skříčil
Stanovení koeficientu ukládání štípaného dříví na ŠP Valšovice
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Slaměna
Teoretické a experimentální hodnocení parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondřej Springer
Rozbor ekologické zátěže lesních porostů těžební činností v oblasti Lesů města Loštic
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Luboš Staněk
Analýza rizik a ergonomie práce při péči o dřeviny rostoucí mimo les
jún 2022Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Stokláska
Vyhodnocení způsobů soustřeďování těžebního odpadu a návrh doporučených modelových technologií
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Stuchlík
Posouzení možností zdrojů biomasy z těžebního odpadu a jejich technologického zpracování v oblasti LČR LS Opava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondřej Stuchlý
Rozbor procesu těžby a opracování dříví harvestorem
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Sysel
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na ŠLP Křtiny
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Sysel
Zhodnocení techniky pro výrobu štípaného palivového dříví
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D.
Rozbor konstrukčního řešení a způsobů využití těžebních nástaveb univerzálních traktorů v lesním hospodářství
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D.
Rozbor techniky a technologií kalamitní těžby dříví na LČR LS Nové Město na Moravě
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jiří Šefl
Model optimalizace techniky a technologických postupů těžebně-dopravního procesu v podmínkách pahorkatin
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jiří Šefl
Studie provozních parametrů a možností uplatnění malých vyvážecích traktorů v podmínkách pahorkatin
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Šejbl
Vyhodnocení svazkovače těžebního odpadu v mýtních a kalamitních těžbách
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Škrabálek
Studie možností rozvoje technologických řetězců při při lanovkovém soustřeďování dříví v KRNAP
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Robert Škrabal
Návrh a ověření metodiky pro posouzení parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Robert Škrabal
Rozbor parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Václav Šlancar
Posouzení alternativního použití standardních a harvestorových technologií lesní těžby v oblasti LČR LS Janovice u Rýmařova
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Tarabová
Hodnocení faktorů působících na fyzické a psychické vlastnosti koní v soustřeďování dříví
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radek Tesař
Rozbor technických a organizačních faktorů odvozu dříví u firmy Lesy Český Rudolec a.s.
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Václavek
Analytická studie soudobých mechanizačních prostředků pro zemní práce v LH
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Vágner
Rozbor technologických možností těžby a dopravy dříví na polesí Domašov Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. et Ing. Zuzana Valeriánová
Analýza pracovní činnosti operátorů lesnických a zemědělských traktorů z pohledu ergonomie
august 2019Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ing. Jan Valjašek
Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií v oblasti LS Ostrava LČR s.p.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jana Vanišová
Vliv techniky práce v soustřeďování dříví na fyzické a psychické vlastnosti koní
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Josef Vavřín
Rozbor procesu působení podvozků lesních strojů na půdu
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Vénos
Posouzení rozdílů manuálního měření rozměrů dřeva a elektronické přejímky na pile
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Veselý
Analýza technických a provozních parametrů vybraných traktorů s nástavbami pro soustřeďování dříví
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Zavacký
Instrumentální zjišťování a hodnocení parametrů účinnosti nových hydraulických systémů ve vyvážecích traktorech LVS 5 fy Novotný, s.r.o.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Zavacký
Testování účinnosti rotačních hydraulických motorů užívaných v kácecích hlavicích harvestorů
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
143.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Aneta Zichová
Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií u Lesního družstva Přibyslav
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martin Zmeškal
Vliv porostních a terénních podmínek na výkonnost a ekonomickou efektivitu harvesterových technologií
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná