Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ABPAutor: Bc. Jan Adámek
Studie současných a perspektivních možností využití ručního nářadí ve vybraných činnostech lesního hospodářství.
květen 2007prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Pavel Andrys
Analýza technických a hygienických parametrů řetězů přenosných řetězových pil
květen 2009prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Pavel Andrys
Rozbor historického vývoje a užitných vlastností soudobých typů traktorů a tahačů v LH
květen 2007prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Petr Bambuškar
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na lesním majetku Orlík nad Vltavou, s.r.o.
duben 2016prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Karla Barčáková
Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u společnosti B. F. P. Lesy a statky Tomáše Bati spol. s r.o.
duben 2019prohlížet
6.ADPAutor: Ing. Matouš Bechynský
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti Žatecka
květen 2005prohlížet
7.ABPAutor: Ing. František Běleja
Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství ČR
květen 2009prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Lukáš Bořek
Studie technologických postupů potlačování invazních rostlin s využitím herbicidů v oblasti Tišnovska
květen 2004prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Jiří Brandejs
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na vybrané části LHC Colloredo Opočno
květen 2006prohlížet
10.RDPAutor: Bc. Lukáš Brtnický
Analýza možností rozvoje technologického řešení nahodilých těžeb na LS Ledeč nad Sázavou LČR a.s.
duben 2020prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Anna Bulová
Rozbor současného stavu legislativy bezpečnosti práce v lesním hospodářství
květen 2006prohlížet
12.NDisPAutor: Ing. Bismark Cudjoe
Vlastní téma z oblasti techniky a technologií lesní výroby
říjen 2020prohlížet
13.NBPAutor: Jan Čepek
Posouzení alternativního použití standardní a harvestorové technologie lesní těžby v podhůří Krkonoš
květen 2008prohlížet
14.NDPAutor: Bc. Vojtěch Čermák
Vyhodnocení soustřeďování dříví koňmi u Lesního družstva Borovná.
duben 2015prohlížet
15.NBPAutor: Vladimír Černoch
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR LS Javorník
květen 2009prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Daniel Černota
Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Pustá Polom
duben 2013prohlížet
17.NBPAutor: Peter Čunderle
Studie možností optimalizace soustřeďování dříví v terénech sjízdných kolovou technikou
květen 2008prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Michal Daniš
Rozbor možností diferencovaného použití těžebně dopravních technologií na LS Majdán LSR š.p.
duben 2017prohlížet
19.RDisPAutor: Ing. Michal Daniš
Vlastní téma / own topic
září 2020prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Zdeňka Davidová
Analýza vlivu přírodně výrobních podmínek a užité techniky lesní těžby na míru a strukturu poškození lesního prostředí
duben 2011prohlížet
21.ABPAutor: Bc. Jaroslav Dermíšek
Rozbor techniky a taktických postupů pozemního hašení lesních požárů v podmínkách ČR
květen 2009prohlížet
22.NBPAutor: František Doležal
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření
duben 2017prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Petr Dvořák
Rozbor systému bezpečnosti práce v lesním hospodářství a návrh opatření pro vybrané úseky činnosti
květen 2007prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Tomáš Dvořák
Rozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostů
květen 2015prohlížet
25.ABPAutor: Ing. Tomáš Dvořák
Rozbor techniky a technologických postupů při budování a údržbě ochranného valu v Nošovicích
duben 2013prohlížet
26.NBPAutor: Jan Filipczyk
Rozbor parametrů malých samohybných trakčních prostředků a možností jejich technologického využití v soustřeďování dříví
duben 2017prohlížet
27.ABPAutor: Bc. Vladimír Fleischhans
Význam a využití koní v lesním hospodářství
květen 2007prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Vratislav Fugl
Rozbor technologických postupů údržby ochranných pásem elektrovodů
květen 2009prohlížet
29.NBPAutor: Konstantin Giblo
Technické prostředky pro produkci štípaného dříví a jejich využití v provozní praxi
duben 2014prohlížet
30.RBPAutor: Milan Glajch
Analýza možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení těžební činnosti na lesních majetcích Komňa a Starý Hrozenkov
duben 2020prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Pavel Gryga
Bezpečnost práce v lesním hospodářství z pohledu legislativy a povinnosti odhalování pracovních rizik
květen 2004prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Petr Hájek
Zhodnocení možností uplatnění lesního tahače HSM 805 v podmínkách LH ČR
květen 2006prohlížet
33.ADPAutor: Bc. Ing. Zlata Havlásková
Analýza systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
duben 2016prohlížet
34.ABPAutor: Bc. Petr Havlík
Posouzení soustřeďování dříví koněm a tzv. železným koněm v podmínkách ŠLP Křtiny
květen 2017prohlížet
35.NBPAutor: Pavel Holcr
Studie technologických postupů potlačování lesní buřeně a nežádoucích náletových dřevin při obnově lesa v oblasti Znojemska
květen 2007prohlížet
36.NDPAutor: Bc. Josef Holler
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na LČR LS Svitavy
duben 2015prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Jan Honsa
Rozbor harvestorových technologií lesní těžby na LS Jeseník LČR s.p.
květen 2007prohlížet
38.NBPAutor: Vlastimil Hon
Analýza technologií schematických výchovných zásahů a rozčleňování smrkových nárostů mulčovacími frézami na VLS LS Potštát
květen 2009prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Ivo Horák
Studie výkonnostních parametrů soustav strojů v harvestorových technologiích lesní těžby
květen 2005prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Ivan Chalupa
Metodika rozboru negativních účinků těžební činnosti na lesní porosty v oblasti LČR s.p. LS Rychnov nad Kněžnou
květen 2007prohlížet
41.ADPAutor: Bc. Branislav Janiga
Rozbor současného stavu úrovně bezpečnosti práce v lesním hospodářství ČR a SR
květen 2015prohlížet
42.ABPAutor: Bc. Lukáš Jankových
Rozbor současného stavu a základních parametrů motorových řetězových pil v lesní těžbě a arboristice
duben 2019prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Václav Janota
Zhodnocení využití harvestorové technologie lesní těžby v rámci působnosti fy. Agrowald Rožmberk s.r.o.
květen 2006prohlížet
44.NDPAutor: Bc. Tomáš Jánský
Analýza perspektiv využití harvestorových technologií lesní těžby na LČR LS Bystřice p. H.
duben 2012prohlížet
45.ABPAutor: Bc. Tomáš Jánský
Rozbor využití harvestorové technologie lesní těžby na LČR s.p., Lesní správa Bystřice pod Hostýnem
květen 2009prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Michael Jedlička
Rozbor technického a organizačního zabezpečení protipožární ochrany lesa v ČR
květen 2006prohlížet
47.NBPAutor: Bc. Vladimír Jelínek
Posouzení systému příjmu dřeva a rozbor využití dřevoskladů v ČR a zahraničí
květen 2006prohlížet
48.ABPAutor: Bc. Vladimír Jelínek
Rozbor harvestorových technologií lesní těžby na LS Telč LČR s.p.
květen 2014prohlížet
49.ABPAutor: Bc. Martina Jemelková
Vyhodnocení produkce vánočních stromků ze soukromé plantáže v okrese Zlín
duben 2019prohlížet
50.ABPAutor: Ing. Jakub Jírovec
Technické prostředky používané k výkonu činností a zabezpečení pracovníků v arboristice
duben 2014prohlížet
51.NBPAutor: Václav Juchelka
Posouzení vlivu taxačních veličin lesních porostů na přesnost určení kvantitativních parametrů dříví vyráběného harvestorem
duben 2014prohlížet
52.ABPAutor: Bc. Miloš Kábela
Rozbor konstrukčních a funkčních parametrů harvestorových uzlů a posouzení jejich uplatnitelnosti v lesní těžbě v oblasti Znojemska
květen 2007prohlížet
53.ABPAutor: Bc. Tomáš Kamenský
Rozbor současného stavu a perspektiv možností využití alternativních zdrojů energie
duben 2011prohlížet
54.ADPAutor: Ing. Hana Káňová, Ph.D.
Rozbor protipožární techniky provozních uzlů vybraných pilařských provozů
květen 2008prohlížet
55.NDPAutor: Ing. Tomáš Kisiel
Posouzení logistického řetězce dodavatel dříví - dřevozpracující průmysl u vybraného dřevozpracujícího subjektu.
duben 2015prohlížet
56.ABPAutor: Bc. Ondřej Klicpera
Rozbor možností uplatnění techniky při potlačování lesní buřeně při obnově lesa na lesním majetku města Zábřeh
duben 2013prohlížet
57.ABPAutor: Bc. Daniela Kocurková
Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u LČR, s.p., LS Vsetín, na revíru Kychová
duben 2019prohlížet
58.NBPAutor: Michal Kočár
Rozbor soustavy strojů a technologií produkce sadebního materiálu v lesní školce LESCUS Cetkovice
duben 2011prohlížet
59.NBPAutor: Ondřej Kořenek
Posouzení možností přípravy těžebně-dopravního procesu pomocí softwarových aplikací
duben 2012prohlížet
60.NBPAutor: Milan Koten
Vyhodnocení prostředků a způsobů využití letecké techniky ve vybraných činnostech lesního hospodářství
duben 2017prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Tomáš Kotík
Studie možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení těžební činnosti lesního majetku rodiny Podstatzkých
květen 2007prohlížet
62.ADPAutor: Ing. Roman Kotrla
Analytická studie soudobých konstrukcí podvozků těžebně-dopravních strojů
květen 2008prohlížet
63.ADPAutor: Ing. Martin Křižan
Studie stavu a perspektiv využití koní v lesním hospodářství
květen 2005prohlížet
64.NDPAutor: Bc. Petr Kubánek
Analýza kvalitativních a kvantitativních znaků druhování dříví konvenčními a harvestorovými těžebními technologiemi
duben 2012prohlížet
65.ABPAutor: Bc. Petr Kubánek
Rozbor konstrukčních principů a užitných parametrů závlahových zařízení pro lesní školky
květen 2009prohlížet
66.ABPAutor: Bc. Ing. Zuzana Kuchařová
Možnosti využití břízy v přidružené lesní těžbě a výrobě
duben 2019prohlížet
67.RBPAutor: Josef Lang
Specifika těžby souší po kůrovcové kalamitě ruční motorovou pilou
duben 2019prohlížet
68.ADPAutor: Ing. Jiří Laštůvka
Analýza interakcí stanovištních podmínek a parametrů těžebně-dopravních strojů
květen 2012prohlížet
69.ABPAutor: Ing. Jiří Laštůvka
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby v lesích města Lůže
květen 2010prohlížet
70.NBPAutor: Martin Lešek
Rozbor současných a perspektivních způsobů péče a využití ploch pod elektrovody
červen 2010prohlížet
71.ABPAutor: Ing. Lenka Machková
Posouzení statické nosnosti svěrných uzlů jako zadržovacích prvků ve stromolezení
duben 2015prohlížet
72.ABPAutor: Ing. Jakub Mánek
Porovnání variant technologií potlačování lesní buřeně a nežádoucích náletových dřevin při obnově lesa v oblasti LČR LS Prostějov
duben 2012prohlížet
73.ADPAutor: Ing. Jakub Mánek
Rozbor systému bezpečnosti práce v lesní těžbě a návrh opatření pro zvýšení její účinnosti v podmínkách LH ČR
duben 2015prohlížet
74.ABPAutor: Ing. Jakub Marek
Rozbor technických a technologických parametrů pojízdných zdvihacích pracovních plošin v arboristice
duben 2015prohlížet
75.ADPAutor: Ing. Jan Martinek
Rozbor možností zdrojů a využití dendromasy v podmínkách Městských lesů Valašské Meziříčí
duben 2011prohlížet
76.NBPAutor: Bc. Robert Martinek
Rozbor techniky a technologických postupů při péči o veřejnou zeleň města Adamova
duben 2014prohlížet
77.ABPAutor: Bc. Robert Martinek
Rozbor techniky a technologických postupů při péči o veřejnou zeleň města Adamova
duben 2016prohlížet
78.ADisPAutor: Ing. Milan Marušiak, Ph.D.
Analýza parametrů trakčních ústrojí těžebně-dopravních strojů a jejich vlivu na půdní prostředí
říjen 2018prohlížet
79.ABPAutor: Bc. Jiří Matěna
Rozbor možností zpracování a využití dendromasy získané při arboristických činnostech
duben 2014prohlížet
80.ABPAutor: Ing. Jaromír Mazal
Metodika hodnocení přírůstu a zápoje u smrkových porostů rozčleněných a zpracovaných harvestorovými technologiemi výchovné těžby
květen 2005prohlížet
81.ADPAutor: Ing. Jaromír Mazal
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p. LS Frýdlant
květen 2007prohlížet
82.RDisPAutor: Ing. Václav Mergl
Vlastní téma
červen 2022prohlížet
83.ABPAutor: Bc. Ondřej Mikeš
Rozbor metodik hodnocení energetické náročnosti těžebně-dopravních technologií v LH ČR
květen 2007prohlížet
84.NDisPAutor: Ing. Karel Mikulenka
Vlastní téma
září 2018prohlížet
85.RBPAutor: Petr Műller
Rozbor technologických možností obnovy lesa ve vybraných oblastech tropů a subtropů
duben 2019prohlížet
86.ABPAutor: Bc. Vít Navrátil
Rozbor koncepcí a hlavních konstrukčních uzlů harvestorů
květen 2008prohlížet
87.NBPAutor: Zdeněk Nejedlý
Rozbor využití univerzálních traktorů v těžební činnosti v oblasti Českomoravské vrchoviny
květen 2006prohlížet
88.NBPAutor: Martin Nejezchleb
Rozbor systémů a parametrů zpřístupňovacích linek pro lesní těžbu
květen 2015prohlížet
89.ADPAutor: Ing. Martin Němec
Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství SR
květen 2006prohlížet
90.ADPAutor: Ing. Aleš Nesnídal
Zhodnocení konstrukčních a užitných parametrů strojů štípacích strojů systému POSCH pro výrobu palivového dříví
květen 2005prohlížet
91.ADPAutor: Ing. Pavel Nevrkla
Kvalitativní posouzení řetězů přenosných řetězových pil
květen 2006prohlížet
92.RDisPAutor: Ing. Pavel Nevrkla
Metody nedestruktivní defektoskopie v kontrolách a periodických prohlídkách osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky
březen 2019prohlížet
93.ADPAutor: Ing. Pavel Novosád
Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Kácov
květen 2009prohlížet
94.NDPAutor: Bc. Miloš Novotný
Rozbor konstrukčních, funkčních a provozních parametrů koncepčních variant vyvážecích traktorů fy Novotný
duben 2013prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Roman Orság
Zhodnocení technického řešení a technologického využití vybraných zahraničních a tuzemských typů lesních lanovek pro soustřeďování dříví
květen 2005prohlížet
96.ABPAutor: Ing. Marek Pajdla
Analýza současných stromolezeckých technik
duben 2016prohlížet
97.RDisPAutor: Ing. Martin Pajkoš
Energetická náročnost provozu těžebně-dopravních strojů v lesním hospodářství
červen 2019prohlížet
98.ADPAutor: Ing. Martin Pajkoš
Vyhodnocení alternativ techniky a technologií štěpkování lesní dendromasy v oblasti PLO Nízký Jeseník
duben 2013prohlížet
99.ABPAutor: Ing. Jiří Pitor
Rozbor vlastností harvestorových technologií lesní těžby v podmínkách LČR s. p. LS Janovice
květen 2008prohlížet
100.ADPAutor: Ing. Hubert Plaček
Rozbor výkonnostních parametrů strojních uzlů vysoce mechanizovaných technologiích lesní těžby s využitím harvestorů třídy nad 140 kW
květen 2004prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Josef Pohořalý
Analýza vlivu vlhkostních parametrů půdy na použití mobilních těžebně-dopravních strojů
duben 2010prohlížet
102.ABPAutor: Ing. Josef Pohořalý
Návrh a ověření metodiky hodnocení konstrukčních a užitných parametrů pilových řetězů motorových pil
květen 2008prohlížet
103.NDisPAutor: Ing. Josef Pohořalý
Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky těžebně-dopravních strojů v lesním hospodářství
říjen 2021prohlížet
104.NDPAutor: Bc. Bronislav Pražák
Možnosti uplatnění technologií se štěpkováním dříví na LS Strážnice
duben 2012prohlížet
105.NBPAutor: Luboš Procházka
Rozbor možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení lesní výroby u Lesů města Tábora
květen 2009prohlížet
106.ABPAutor: Luboš Procházka
Zhodnocení technického a organizačního zabezpečení protipožární ochrany lesa v ČR
květen 2013prohlížet
107.ADPAutor: Ing. Martin Putala
Zhodnocení využití těžebně dopravních technologií u Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., polesí Chvalčov
duben 2019prohlížet
108.ABPAutor: Bc. Martin Rousek
Zhodnocení metod pro zjištění úrovně poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p., LS Náměšť n. O.
květen 2007prohlížet
109.NBPAutor: Iva Rusňáková
Možnosti využití léčivých rostlin z lesních porostů na lokalitě "Poštorná"
duben 2017prohlížet
110.ADPAutor: Ing. Pavel Řezníček
Rozbor současné úrovně a možností rozvoje organizačního a technologického zajištění těžební výroby u vybraných subjektů na Náchodsku
duben 2016prohlížet
111.ADPAutor: Ing. Václav Skříčil
Analýza metod zjišťování objemu štípaného dříví
duben 2015prohlížet
112.ABPAutor: Ing. Václav Skříčil
Stanovení koeficientu ukládání štípaného dříví na ŠP Valšovice
duben 2013prohlížet
113.ABPAutor: Ing. Roman Slaměna
Teoretické a experimentální hodnocení parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
květen 2009prohlížet
114.ABPAutor: Ing. Ondřej Springer
Rozbor ekologické zátěže lesních porostů těžební činností v oblasti Lesů města Loštic
květen 2009prohlížet
115.RDisPAutor: Ing. Luboš Staněk
Analýza rizik a ergonomie práce při péči o mimolesní dřeviny
červen 2022prohlížet
116.NBPAutor: Tomáš Stokláska
Vyhodnocení způsobů soustřeďování těžebního odpadu a návrh doporučených modelových technologií
duben 2013prohlížet
117.ABPAutor: Ing. Jan Stuchlík
Posouzení možností zdrojů biomasy z těžebního odpadu a jejich technologického zpracování v oblasti LČR LS Opava
květen 2009prohlížet
118.ABPAutor: Ing. Ondřej Stuchlý
Rozbor procesu těžby a opracování dříví harvestorem
duben 2012prohlížet
119.ADPAutor: Ing. Jan Sysel
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na ŠLP Křtiny
květen 2015prohlížet
120.ABPAutor: Ing. Jan Sysel
Zhodnocení techniky pro výrobu štípaného palivového dříví
duben 2012prohlížet
121.ABPAutor: Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D.
Rozbor konstrukčního řešení a způsobů využití těžebních nástaveb univerzálních traktorů v lesním hospodářství
květen 2007prohlížet
122.ADPAutor: Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D.
Rozbor techniky a technologií kalamitní těžby dříví na LČR LS Nové Město na Moravě
květen 2009prohlížet
123.NDPAutor: Bc. Jiří Šefl
Model optimalizace techniky a technologických postupů těžebně-dopravního procesu v podmínkách pahorkatin
duben 2011prohlížet
124.ABPAutor: Bc. Jiří Šefl
Studie provozních parametrů a možností uplatnění malých vyvážecích traktorů v podmínkách pahorkatin
květen 2007prohlížet
125.ABPAutor: Ing. Petr Šejbl
Vyhodnocení svazkovače těžebního odpadu v mýtních a kalamitních těžbách
květen 2008prohlížet
126.ADPAutor: Ing. Tomáš Škrabálek
Studie možností rozvoje technologických řetězců při při lanovkovém soustřeďování dříví v KRNAP
květen 2005prohlížet
127.ABPAutor: Ing. Robert Škrabal
Návrh a ověření metodiky pro posouzení parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
květen 2005prohlížet
128.ADPAutor: Ing. Robert Škrabal
Rozbor parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
květen 2007prohlížet
129.NBPAutor: Václav Šlancar
Posouzení alternativního použití standardních a harvestorových technologií lesní těžby v oblasti LČR LS Janovice u Rýmařova
květen 2010prohlížet
130.ABPAutor: Bc. Veronika Tarabová
Hodnocení faktorů působících na fyzické a psychické vlastnosti koní v soustřeďování dříví
duben 2014prohlížet
131.ADPAutor: Ing. Radek Tesař
Rozbor technických a organizačních faktorů odvozu dříví u firmy Lesy Český Rudolec a.s.
květen 2006prohlížet
132.ABPAutor: Bc. Tomáš Václavek
Analytická studie soudobých mechanizačních prostředků pro zemní práce v LH
duben 2018prohlížet
133.ADPAutor: Ing. Jan Vágner
Rozbor technologických možností těžby a dopravy dříví na polesí Domašov Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.
duben 2019prohlížet
134.RDisPAutor: Ing. et Ing. Zuzana Valeriánová
Analýza pracovní činnosti operátorů lesnických a zemědělských traktorů z pohledu ergonomie
srpen 2019prohlížet
135.RBPAutor: Ing. Jan Valjašek
Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií v oblasti LS Ostrava LČR s.p.
duben 2020prohlížet
136.NBPAutor: Jana Vanišová
Vliv techniky práce v soustřeďování dříví na fyzické a psychické vlastnosti koní
duben 2012prohlížet
137.ABPAutor: Bc. Josef Vavřín
Rozbor procesu působení podvozků lesních strojů na půdu
květen 2006prohlížet
138.NBPAutor: Lukáš Vénos
Posouzení rozdílů manuálního měření rozměrů dřeva a elektronické přejímky na pile
květen 2009prohlížet
139.ADPAutor: Ing. František Veselý
Analýza technických a provozních parametrů vybraných traktorů s nástavbami pro soustřeďování dříví
květen 2005prohlížet
140.ADPAutor: Ing. Pavel Zavacký
Instrumentální zjišťování a hodnocení parametrů účinnosti nových hydraulických systémů ve vyvážecích traktorech LVS 5 fy Novotný, s.r.o.
duben 2011prohlížet
141.ABPAutor: Ing. Pavel Zavacký
Testování účinnosti rotačních hydraulických motorů užívaných v kácecích hlavicích harvestorů
květen 2009prohlížet
142.ADPAutor: Ing. Aneta Zichová
Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií u Lesního družstva Přibyslav
duben 2016prohlížet
143.NDPAutor: Bc. Martin Zmeškal
Vliv porostních a terénních podmínek na výkonnost a ekonomickou efektivitu harvesterových technologií
duben 2012prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována