Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identification number: 3375
University e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Engineering (FFWT)
Head of department - Department of Engineering (FFWT)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Adámek
Studie současných a perspektivních možností využití ručního nářadí ve vybraných činnostech lesního hospodářství.
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Andrys
Analýza technických a hygienických parametrů řetězů přenosných řetězových pil
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Andrys
Rozbor historického vývoje a užitných vlastností soudobých typů traktorů a tahačů v LH
May 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Bambuškar
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na lesním majetku Orlík nad Vltavou, s.r.o.
April 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karla Barčáková
Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u společnosti B. F. P. Lesy a statky Tomáše Bati spol. s r.o.
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matouš Bechynský
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti Žatecka
May 2005Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Běleja
Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství ČR
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Bořek
Studie technologických postupů potlačování invazních rostlin s využitím herbicidů v oblasti Tišnovska
May 2004Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Brandejs
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na vybrané části LHC Colloredo Opočno
May 2006Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lukáš Brtnický
Analýza možností rozvoje technologického řešení nahodilých těžeb na LS Ledeč nad Sázavou LČR a.s.
April 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Bulová
Rozbor současného stavu legislativy bezpečnosti práce v lesním hospodářství
May 2006Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Bismark Cudjoe
Vlastní téma z oblasti techniky a technologií lesní výroby
October 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Čepek
Posouzení alternativního použití standardní a harvestorové technologie lesní těžby v podhůří Krkonoš
May 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vojtěch Čermák
Vyhodnocení soustřeďování dříví koňmi u Lesního družstva Borovná.
April 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vladimír Černoch
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR LS Javorník
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Černota
Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Pustá Polom
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Čunderle
Studie možností optimalizace soustřeďování dříví v terénech sjízdných kolovou technikou
May 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Daniš
Rozbor možností diferencovaného použití těžebně dopravních technologií na LS Majdán LSR š.p.
April 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Daniš
Vlastní téma / own topic
September 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeňka Davidová
Analýza vlivu přírodně výrobních podmínek a užité techniky lesní těžby na míru a strukturu poškození lesního prostředí
April 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Dermíšek
Rozbor techniky a taktických postupů pozemního hašení lesních požárů v podmínkách ČR
May 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): František Doležal
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření
April 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Dvořák
Rozbor systému bezpečnosti práce v lesním hospodářství a návrh opatření pro vybrané úseky činnosti
May 2007Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Dvořák
Rozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostů
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Dvořák
Rozbor techniky a technologických postupů při budování a údržbě ochranného valu v Nošovicích
April 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Filipczyk
Rozbor parametrů malých samohybných trakčních prostředků a možností jejich technologického využití v soustřeďování dříví
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Fleischhans
Význam a využití koní v lesním hospodářství
May 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vratislav Fugl
Rozbor technologických postupů údržby ochranných pásem elektrovodů
May 2009Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Konstantin Giblo
Technické prostředky pro produkci štípaného dříví a jejich využití v provozní praxi
April 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Milan Glajch
Analýza možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení těžební činnosti na lesních majetcích Komňa a Starý Hrozenkov
April 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Gryga
Bezpečnost práce v lesním hospodářství z pohledu legislativy a povinnosti odhalování pracovních rizik
May 2004Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Hájek
Zhodnocení možností uplatnění lesního tahače HSM 805 v podmínkách LH ČR
May 2006Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Zlata Havlásková
Analýza systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
April 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Havlík
Posouzení soustřeďování dříví koněm a tzv. železným koněm v podmínkách ŠLP Křtiny
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavel Holcr
Studie technologických postupů potlačování lesní buřeně a nežádoucích náletových dřevin při obnově lesa v oblasti Znojemska
May 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Josef Holler
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na LČR LS Svitavy
April 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Honsa
Rozbor harvestorových technologií lesní těžby na LS Jeseník LČR s.p.
May 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vlastimil Hon
Analýza technologií schematických výchovných zásahů a rozčleňování smrkových nárostů mulčovacími frézami na VLS LS Potštát
May 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivo Horák
Studie výkonnostních parametrů soustav strojů v harvestorových technologiích lesní těžby
May 2005Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Chalupa
Metodika rozboru negativních účinků těžební činnosti na lesní porosty v oblasti LČR s.p. LS Rychnov nad Kněžnou
May 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Branislav Janiga
Rozbor současného stavu úrovně bezpečnosti práce v lesním hospodářství ČR a SR
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Jankových
Rozbor současného stavu a základních parametrů motorových řetězových pil v lesní těžbě a arboristice
April 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Janota
Zhodnocení využití harvestorové technologie lesní těžby v rámci působnosti fy. Agrowald Rožmberk s.r.o.
May 2006Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Jánský
Analýza perspektiv využití harvestorových technologií lesní těžby na LČR LS Bystřice p. H.
April 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Jánský
Rozbor využití harvestorové technologie lesní těžby na LČR s.p., Lesní správa Bystřice pod Hostýnem
May 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michael Jedlička
Rozbor technického a organizačního zabezpečení protipožární ochrany lesa v ČR
May 2006Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Vladimír Jelínek
Posouzení systému příjmu dřeva a rozbor využití dřevoskladů v ČR a zahraničí
May 2006Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Jelínek
Rozbor harvestorových technologií lesní těžby na LS Telč LČR s.p.
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Jemelková
Vyhodnocení produkce vánočních stromků ze soukromé plantáže v okrese Zlín
April 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Jírovec
Technické prostředky používané k výkonu činností a zabezpečení pracovníků v arboristice
April 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Václav Juchelka
Posouzení vlivu taxačních veličin lesních porostů na přesnost určení kvantitativních parametrů dříví vyráběného harvestorem
April 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miloš Kábela
Rozbor konstrukčních a funkčních parametrů harvestorových uzlů a posouzení jejich uplatnitelnosti v lesní těžbě v oblasti Znojemska
May 2007Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Kamenský
Rozbor současného stavu a perspektiv možností využití alternativních zdrojů energie
April 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Káňová, Ph.D.
Rozbor protipožární techniky provozních uzlů vybraných pilařských provozů
May 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Tomáš Kisiel
Posouzení logistického řetězce dodavatel dříví - dřevozpracující průmysl u vybraného dřevozpracujícího subjektu.
April 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Klicpera
Rozbor možností uplatnění techniky při potlačování lesní buřeně při obnově lesa na lesním majetku města Zábřeh
April 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Kocurková
Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u LČR, s.p., LS Vsetín, na revíru Kychová
April 2019Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Kočár
Rozbor soustavy strojů a technologií produkce sadebního materiálu v lesní školce LESCUS Cetkovice
April 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondřej Kořenek
Posouzení možností přípravy těžebně-dopravního procesu pomocí softwarových aplikací
April 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Koten
Vyhodnocení prostředků a způsobů využití letecké techniky ve vybraných činnostech lesního hospodářství
April 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kotík
Studie možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení těžební činnosti lesního majetku rodiny Podstatzkých
May 2007Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Kotrla
Analytická studie soudobých konstrukcí podvozků těžebně-dopravních strojů
May 2008Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Křižan
Studie stavu a perspektiv využití koní v lesním hospodářství
May 2005Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petr Kubánek
Analýza kvalitativních a kvantitativních znaků druhování dříví konvenčními a harvestorovými těžebními technologiemi
April 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Kubánek
Rozbor konstrukčních principů a užitných parametrů závlahových zařízení pro lesní školky
May 2009Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Zuzana Kuchařová
Možnosti využití břízy v přidružené lesní těžbě a výrobě
April 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Josef Lang
Specifika těžby souší po kůrovcové kalamitě ruční motorovou pilou
April 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Laštůvka
Analýza interakcí stanovištních podmínek a parametrů těžebně-dopravních strojů
May 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Laštůvka
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby v lesích města Lůže
May 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Lešek
Rozbor současných a perspektivních způsobů péče a využití ploch pod elektrovody
June 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Machková
Posouzení statické nosnosti svěrných uzlů jako zadržovacích prvků ve stromolezení
April 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Mánek
Porovnání variant technologií potlačování lesní buřeně a nežádoucích náletových dřevin při obnově lesa v oblasti LČR LS Prostějov
April 2012Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Mánek
Rozbor systému bezpečnosti práce v lesní těžbě a návrh opatření pro zvýšení její účinnosti v podmínkách LH ČR
April 2015Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Marek
Rozbor technických a technologických parametrů pojízdných zdvihacích pracovních plošin v arboristice
April 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Martinek
Rozbor možností zdrojů a využití dendromasy v podmínkách Městských lesů Valašské Meziříčí
April 2011Displaying the final thesis
76.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Robert Martinek
Rozbor techniky a technologických postupů při péči o veřejnou zeleň města Adamova
April 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Robert Martinek
Rozbor techniky a technologických postupů při péči o veřejnou zeleň města Adamova
April 2016Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Marušiak, Ph.D.
Analýza parametrů trakčních ústrojí těžebně-dopravních strojů a jejich vlivu na půdní prostředí
October 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Matěna
Rozbor možností zpracování a využití dendromasy získané při arboristických činnostech
April 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaromír Mazal
Metodika hodnocení přírůstu a zápoje u smrkových porostů rozčleněných a zpracovaných harvestorovými technologiemi výchovné těžby
May 2005Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaromír Mazal
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p. LS Frýdlant
May 2007Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Václav Mergl
Vlastní téma
June 2022Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Mikeš
Rozbor metodik hodnocení energetické náročnosti těžebně-dopravních technologií v LH ČR
May 2007Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Karel Mikulenka
Vlastní téma
September 2018Displaying the final thesis
85.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petr Műller
Rozbor technologických možností obnovy lesa ve vybraných oblastech tropů a subtropů
April 2019Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vít Navrátil
Rozbor koncepcí a hlavních konstrukčních uzlů harvestorů
May 2008Displaying the final thesis
87.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zdeněk Nejedlý
Rozbor využití univerzálních traktorů v těžební činnosti v oblasti Českomoravské vrchoviny
May 2006Displaying the final thesis
88.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Nejezchleb
Rozbor systémů a parametrů zpřístupňovacích linek pro lesní těžbu
May 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Němec
Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství SR
May 2006Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleš Nesnídal
Zhodnocení konstrukčních a užitných parametrů strojů štípacích strojů systému POSCH pro výrobu palivového dříví
May 2005Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Nevrkla
Kvalitativní posouzení řetězů přenosných řetězových pil
May 2006Displaying the final thesis
92.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Pavel Nevrkla
Metody nedestruktivní defektoskopie v kontrolách a periodických prohlídkách osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky
March 2019Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Novosád
Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Kácov
May 2009Displaying the final thesis
94.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miloš Novotný
Rozbor konstrukčních, funkčních a provozních parametrů koncepčních variant vyvážecích traktorů fy Novotný
April 2013Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Orság
Zhodnocení technického řešení a technologického využití vybraných zahraničních a tuzemských typů lesních lanovek pro soustřeďování dříví
May 2005Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Pajdla
Analýza současných stromolezeckých technik
April 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Pajkoš
Energetická náročnost provozu těžebně-dopravních strojů v lesním hospodářství
June 2019Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pajkoš
Vyhodnocení alternativ techniky a technologií štěpkování lesní dendromasy v oblasti PLO Nízký Jeseník
April 2013Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Pitor
Rozbor vlastností harvestorových technologií lesní těžby v podmínkách LČR s. p. LS Janovice
May 2008Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hubert Plaček
Rozbor výkonnostních parametrů strojních uzlů vysoce mechanizovaných technologiích lesní těžby s využitím harvestorů třídy nad 140 kW
May 2004Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Pohořalý
Analýza vlivu vlhkostních parametrů půdy na použití mobilních těžebně-dopravních strojů
April 2010Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Josef Pohořalý
Návrh a ověření metodiky hodnocení konstrukčních a užitných parametrů pilových řetězů motorových pil
May 2008Displaying the final thesis
103.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Josef Pohořalý
Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky těžebně-dopravních strojů v lesním hospodářství
October 2021Displaying the final thesis
104.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Bronislav Pražák
Možnosti uplatnění technologií se štěpkováním dříví na LS Strážnice
April 2012Displaying the final thesis
105.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Luboš Procházka
Rozbor možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení lesní výroby u Lesů města Tábora
May 2009Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Luboš Procházka
Zhodnocení technického a organizačního zabezpečení protipožární ochrany lesa v ČR
May 2013Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Putala
Zhodnocení využití těžebně dopravních technologií u Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., polesí Chvalčov
April 2019Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Rousek
Zhodnocení metod pro zjištění úrovně poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p., LS Náměšť n. O.
May 2007Displaying the final thesis
109.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Iva Rusňáková
Možnosti využití léčivých rostlin z lesních porostů na lokalitě "Poštorná"
April 2017Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Řezníček
Rozbor současné úrovně a možností rozvoje organizačního a technologického zajištění těžební výroby u vybraných subjektů na Náchodsku
April 2016Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Skříčil
Analýza metod zjišťování objemu štípaného dříví
April 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Václav Skříčil
Stanovení koeficientu ukládání štípaného dříví na ŠP Valšovice
April 2013Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Slaměna
Teoretické a experimentální hodnocení parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
May 2009Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Springer
Rozbor ekologické zátěže lesních porostů těžební činností v oblasti Lesů města Loštic
May 2009Displaying the final thesis
115.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Luboš Staněk
Analýza rizik a ergonomie práce při péči o mimolesní dřeviny
June 2022Displaying the final thesis
116.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Stokláska
Vyhodnocení způsobů soustřeďování těžebního odpadu a návrh doporučených modelových technologií
April 2013Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Stuchlík
Posouzení možností zdrojů biomasy z těžebního odpadu a jejich technologického zpracování v oblasti LČR LS Opava
May 2009Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Stuchlý
Rozbor procesu těžby a opracování dříví harvestorem
April 2012Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Sysel
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na ŠLP Křtiny
May 2015Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Sysel
Zhodnocení techniky pro výrobu štípaného palivového dříví
April 2012Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D.
Rozbor konstrukčního řešení a způsobů využití těžebních nástaveb univerzálních traktorů v lesním hospodářství
May 2007Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D.
Rozbor techniky a technologií kalamitní těžby dříví na LČR LS Nové Město na Moravě
May 2009Displaying the final thesis
123.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jiří Šefl
Model optimalizace techniky a technologických postupů těžebně-dopravního procesu v podmínkách pahorkatin
April 2011Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Šefl
Studie provozních parametrů a možností uplatnění malých vyvážecích traktorů v podmínkách pahorkatin
May 2007Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Šejbl
Vyhodnocení svazkovače těžebního odpadu v mýtních a kalamitních těžbách
May 2008Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Škrabálek
Studie možností rozvoje technologických řetězců při při lanovkovém soustřeďování dříví v KRNAP
May 2005Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Robert Škrabal
Návrh a ověření metodiky pro posouzení parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
May 2005Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Škrabal
Rozbor parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
May 2007Displaying the final thesis
129.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Václav Šlancar
Posouzení alternativního použití standardních a harvestorových technologií lesní těžby v oblasti LČR LS Janovice u Rýmařova
May 2010Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Tarabová
Hodnocení faktorů působících na fyzické a psychické vlastnosti koní v soustřeďování dříví
April 2014Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Tesař
Rozbor technických a organizačních faktorů odvozu dříví u firmy Lesy Český Rudolec a.s.
May 2006Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Václavek
Analytická studie soudobých mechanizačních prostředků pro zemní práce v LH
April 2018Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Vágner
Rozbor technologických možností těžby a dopravy dříví na polesí Domašov Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.
April 2019Displaying the final thesis
134.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. et Ing. Zuzana Valeriánová
Analýza pracovní činnosti operátorů lesnických a zemědělských traktorů z pohledu ergonomie
August 2019Displaying the final thesis
135.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ing. Jan Valjašek
Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií v oblasti LS Ostrava LČR s.p.
April 2020Displaying the final thesis
136.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Vanišová
Vliv techniky práce v soustřeďování dříví na fyzické a psychické vlastnosti koní
April 2012Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Josef Vavřín
Rozbor procesu působení podvozků lesních strojů na půdu
May 2006Displaying the final thesis
138.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Vénos
Posouzení rozdílů manuálního měření rozměrů dřeva a elektronické přejímky na pile
May 2009Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Veselý
Analýza technických a provozních parametrů vybraných traktorů s nástavbami pro soustřeďování dříví
May 2005Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Zavacký
Instrumentální zjišťování a hodnocení parametrů účinnosti nových hydraulických systémů ve vyvážecích traktorech LVS 5 fy Novotný, s.r.o.
April 2011Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Zavacký
Testování účinnosti rotačních hydraulických motorů užívaných v kácecích hlavicích harvestorů
May 2009Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Zichová
Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií u Lesního družstva Přibyslav
April 2016Displaying the final thesis
143.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Zmeškal
Vliv porostních a terénních podmínek na výkonnost a ekonomickou efektivitu harvesterových technologií
April 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress