Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jan Adámek
Studie současných a perspektivních možností využití ručního nářadí ve vybraných činnostech lesního hospodářství.
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Andrys
Analýza technických a hygienických parametrů řetězů přenosných řetězových pil
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Andrys
Rozbor historického vývoje a užitných vlastností soudobých typů traktorů a tahačů v LH
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Bambuškar
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na lesním majetku Orlík nad Vltavou, s.r.o.
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Karla Barčáková
Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u společnosti B. F. P. Lesy a statky Tomáše Bati spol. s r.o.
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matouš Bechynský
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti Žatecka
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. František Běleja
Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství ČR
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Bořek
Studie technologických postupů potlačování invazních rostlin s využitím herbicidů v oblasti Tišnovska
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Brandejs
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na vybrané části LHC Colloredo Opočno
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Lukáš Brtnický
Analýza možností rozvoje technologického řešení nahodilých těžeb na LS Ledeč nad Sázavou LČR a.s.
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anna Bulová
Rozbor současného stavu legislativy bezpečnosti práce v lesním hospodářství
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Bismark Cudjoe
Vlastní téma z oblasti techniky a technologií lesní výroby
říjen 2020Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jan Čepek
Posouzení alternativního použití standardní a harvestorové technologie lesní těžby v podhůří Krkonoš
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Vojtěch Čermák
Vyhodnocení soustřeďování dříví koňmi u Lesního družstva Borovná.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Vladimír Černoch
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR LS Javorník
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Černota
Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Pustá Polom
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Peter Čunderle
Studie možností optimalizace soustřeďování dříví v terénech sjízdných kolovou technikou
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Daniš
Rozbor možností diferencovaného použití těžebně dopravních technologií na LS Majdán LSR š.p.
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Michal Daniš
Vlastní téma / own topic
září 2020Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zdeňka Davidová
Analýza vlivu přírodně výrobních podmínek a užité techniky lesní těžby na míru a strukturu poškození lesního prostředí
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jaroslav Dermíšek
Rozbor techniky a taktických postupů pozemního hašení lesních požárů v podmínkách ČR
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: František Doležal
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Dvořák
Rozbor systému bezpečnosti práce v lesním hospodářství a návrh opatření pro vybrané úseky činnosti
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Dvořák
Rozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostů
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Dvořák
Rozbor techniky a technologických postupů při budování a údržbě ochranného valu v Nošovicích
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jan Filipczyk
Rozbor parametrů malých samohybných trakčních prostředků a možností jejich technologického využití v soustřeďování dříví
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vladimír Fleischhans
Význam a využití koní v lesním hospodářství
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vratislav Fugl
Rozbor technologických postupů údržby ochranných pásem elektrovodů
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Konstantin Giblo
Technické prostředky pro produkci štípaného dříví a jejich využití v provozní praxi
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Milan Glajch
Analýza možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení těžební činnosti na lesních majetcích Komňa a Starý Hrozenkov
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Gryga
Bezpečnost práce v lesním hospodářství z pohledu legislativy a povinnosti odhalování pracovních rizik
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Hájek
Zhodnocení možností uplatnění lesního tahače HSM 805 v podmínkách LH ČR
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Zlata Havlásková
Analýza systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Havlík
Posouzení soustřeďování dříví koněm a tzv. železným koněm v podmínkách ŠLP Křtiny
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Pavel Holcr
Studie technologických postupů potlačování lesní buřeně a nežádoucích náletových dřevin při obnově lesa v oblasti Znojemska
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Josef Holler
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na LČR LS Svitavy
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Honsa
Rozbor harvestorových technologií lesní těžby na LS Jeseník LČR s.p.
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Vlastimil Hon
Analýza technologií schematických výchovných zásahů a rozčleňování smrkových nárostů mulčovacími frézami na VLS LS Potštát
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivo Horák
Studie výkonnostních parametrů soustav strojů v harvestorových technologiích lesní těžby
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivan Chalupa
Metodika rozboru negativních účinků těžební činnosti na lesní porosty v oblasti LČR s.p. LS Rychnov nad Kněžnou
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Branislav Janiga
Rozbor současného stavu úrovně bezpečnosti práce v lesním hospodářství ČR a SR
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Jankových
Rozbor současného stavu a základních parametrů motorových řetězových pil v lesní těžbě a arboristice
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Václav Janota
Zhodnocení využití harvestorové technologie lesní těžby v rámci působnosti fy. Agrowald Rožmberk s.r.o.
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Tomáš Jánský
Analýza perspektiv využití harvestorových technologií lesní těžby na LČR LS Bystřice p. H.
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Jánský
Rozbor využití harvestorové technologie lesní těžby na LČR s.p., Lesní správa Bystřice pod Hostýnem
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michael Jedlička
Rozbor technického a organizačního zabezpečení protipožární ochrany lesa v ČR
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Vladimír Jelínek
Posouzení systému příjmu dřeva a rozbor využití dřevoskladů v ČR a zahraničí
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vladimír Jelínek
Rozbor harvestorových technologií lesní těžby na LS Telč LČR s.p.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Jemelková
Vyhodnocení produkce vánočních stromků ze soukromé plantáže v okrese Zlín
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Jírovec
Technické prostředky používané k výkonu činností a zabezpečení pracovníků v arboristice
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Václav Juchelka
Posouzení vlivu taxačních veličin lesních porostů na přesnost určení kvantitativních parametrů dříví vyráběného harvestorem
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miloš Kábela
Rozbor konstrukčních a funkčních parametrů harvestorových uzlů a posouzení jejich uplatnitelnosti v lesní těžbě v oblasti Znojemska
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Kamenský
Rozbor současného stavu a perspektiv možností využití alternativních zdrojů energie
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Káňová, Ph.D.
Rozbor protipožární techniky provozních uzlů vybraných pilařských provozů
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Tomáš Kisiel
Posouzení logistického řetězce dodavatel dříví - dřevozpracující průmysl u vybraného dřevozpracujícího subjektu.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ondřej Klicpera
Rozbor možností uplatnění techniky při potlačování lesní buřeně při obnově lesa na lesním majetku města Zábřeh
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Daniela Kocurková
Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u LČR, s.p., LS Vsetín, na revíru Kychová
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Michal Kočár
Rozbor soustavy strojů a technologií produkce sadebního materiálu v lesní školce LESCUS Cetkovice
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ondřej Kořenek
Posouzení možností přípravy těžebně-dopravního procesu pomocí softwarových aplikací
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Milan Koten
Vyhodnocení prostředků a způsobů využití letecké techniky ve vybraných činnostech lesního hospodářství
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Kotík
Studie možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení těžební činnosti lesního majetku rodiny Podstatzkých
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Kotrla
Analytická studie soudobých konstrukcí podvozků těžebně-dopravních strojů
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Křižan
Studie stavu a perspektiv využití koní v lesním hospodářství
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Petr Kubánek
Analýza kvalitativních a kvantitativních znaků druhování dříví konvenčními a harvestorovými těžebními technologiemi
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Kubánek
Rozbor konstrukčních principů a užitných parametrů závlahových zařízení pro lesní školky
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Zuzana Kuchařová
Možnosti využití břízy v přidružené lesní těžbě a výrobě
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Josef Lang
Specifika těžby souší po kůrovcové kalamitě ruční motorovou pilou
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Laštůvka
Analýza interakcí stanovištních podmínek a parametrů těžebně-dopravních strojů
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Laštůvka
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby v lesích města Lůže
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martin Lešek
Rozbor současných a perspektivních způsobů péče a využití ploch pod elektrovody
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Machková
Posouzení statické nosnosti svěrných uzlů jako zadržovacích prvků ve stromolezení
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Mánek
Porovnání variant technologií potlačování lesní buřeně a nežádoucích náletových dřevin při obnově lesa v oblasti LČR LS Prostějov
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Mánek
Rozbor systému bezpečnosti práce v lesní těžbě a návrh opatření pro zvýšení její účinnosti v podmínkách LH ČR
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Marek
Rozbor technických a technologických parametrů pojízdných zdvihacích pracovních plošin v arboristice
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Martinek
Rozbor možností zdrojů a využití dendromasy v podmínkách Městských lesů Valašské Meziříčí
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Robert Martinek
Rozbor techniky a technologických postupů při péči o veřejnou zeleň města Adamova
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Robert Martinek
Rozbor techniky a technologických postupů při péči o veřejnou zeleň města Adamova
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Milan Marušiak, Ph.D.
Analýza parametrů trakčních ústrojí těžebně-dopravních strojů a jejich vlivu na půdní prostředí
říjen 2018Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jiří Matěna
Rozbor možností zpracování a využití dendromasy získané při arboristických činnostech
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaromír Mazal
Metodika hodnocení přírůstu a zápoje u smrkových porostů rozčleněných a zpracovaných harvestorovými technologiemi výchovné těžby
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaromír Mazal
Rozbor poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p. LS Frýdlant
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Václav Mergl
Vlastní téma
červen 2022Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ondřej Mikeš
Rozbor metodik hodnocení energetické náročnosti těžebně-dopravních technologií v LH ČR
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Karel Mikulenka
Vlastní téma
září 2018Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Petr Műller
Rozbor technologických možností obnovy lesa ve vybraných oblastech tropů a subtropů
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vít Navrátil
Rozbor koncepcí a hlavních konstrukčních uzlů harvestorů
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Zdeněk Nejedlý
Rozbor využití univerzálních traktorů v těžební činnosti v oblasti Českomoravské vrchoviny
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martin Nejezchleb
Rozbor systémů a parametrů zpřístupňovacích linek pro lesní těžbu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Němec
Zhodnocení technického řešení a technologického využití lesních lanovek řady Larix v lesním hospodářství SR
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Aleš Nesnídal
Zhodnocení konstrukčních a užitných parametrů strojů štípacích strojů systému POSCH pro výrobu palivového dříví
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Nevrkla
Kvalitativní posouzení řetězů přenosných řetězových pil
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Pavel Nevrkla
Metody nedestruktivní defektoskopie v kontrolách a periodických prohlídkách osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Novosád
Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS Kácov
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Miloš Novotný
Rozbor konstrukčních, funkčních a provozních parametrů koncepčních variant vyvážecích traktorů fy Novotný
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Orság
Zhodnocení technického řešení a technologického využití vybraných zahraničních a tuzemských typů lesních lanovek pro soustřeďování dříví
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Pajdla
Analýza současných stromolezeckých technik
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Martin Pajkoš
Energetická náročnost provozu těžebně-dopravních strojů v lesním hospodářství
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Pajkoš
Vyhodnocení alternativ techniky a technologií štěpkování lesní dendromasy v oblasti PLO Nízký Jeseník
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Pitor
Rozbor vlastností harvestorových technologií lesní těžby v podmínkách LČR s. p. LS Janovice
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hubert Plaček
Rozbor výkonnostních parametrů strojních uzlů vysoce mechanizovaných technologiích lesní těžby s využitím harvestorů třídy nad 140 kW
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Josef Pohořalý
Analýza vlivu vlhkostních parametrů půdy na použití mobilních těžebně-dopravních strojů
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Josef Pohořalý
Návrh a ověření metodiky hodnocení konstrukčních a užitných parametrů pilových řetězů motorových pil
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Josef Pohořalý
Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky těžebně-dopravních strojů v lesním hospodářství
říjen 2021Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Bronislav Pražák
Možnosti uplatnění technologií se štěpkováním dříví na LS Strážnice
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Luboš Procházka
Rozbor možností rozvoje technologického a organizačního zabezpečení lesní výroby u Lesů města Tábora
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Luboš Procházka
Zhodnocení technického a organizačního zabezpečení protipožární ochrany lesa v ČR
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Putala
Zhodnocení využití těžebně dopravních technologií u Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., polesí Chvalčov
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Rousek
Zhodnocení metod pro zjištění úrovně poškozování lesních porostů těžební činností v oblasti LČR s.p., LS Náměšť n. O.
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Iva Rusňáková
Možnosti využití léčivých rostlin z lesních porostů na lokalitě "Poštorná"
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Řezníček
Rozbor současné úrovně a možností rozvoje organizačního a technologického zajištění těžební výroby u vybraných subjektů na Náchodsku
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Václav Skříčil
Analýza metod zjišťování objemu štípaného dříví
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Václav Skříčil
Stanovení koeficientu ukládání štípaného dříví na ŠP Valšovice
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Slaměna
Teoretické a experimentální hodnocení parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ondřej Springer
Rozbor ekologické zátěže lesních porostů těžební činností v oblasti Lesů města Loštic
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Luboš Staněk
Analýza rizik a ergonomie práce při péči o mimolesní dřeviny
červen 2022Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Stokláska
Vyhodnocení způsobů soustřeďování těžebního odpadu a návrh doporučených modelových technologií
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Stuchlík
Posouzení možností zdrojů biomasy z těžebního odpadu a jejich technologického zpracování v oblasti LČR LS Opava
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ondřej Stuchlý
Rozbor procesu těžby a opracování dříví harvestorem
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Sysel
Posouzení vhodnosti použití harvestorové technologie lesní těžby na ŠLP Křtiny
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Sysel
Zhodnocení techniky pro výrobu štípaného palivového dříví
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D.
Rozbor konstrukčního řešení a způsobů využití těžebních nástaveb univerzálních traktorů v lesním hospodářství
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D.
Rozbor techniky a technologií kalamitní těžby dříví na LČR LS Nové Město na Moravě
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Jiří Šefl
Model optimalizace techniky a technologických postupů těžebně-dopravního procesu v podmínkách pahorkatin
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jiří Šefl
Studie provozních parametrů a možností uplatnění malých vyvážecích traktorů v podmínkách pahorkatin
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Šejbl
Vyhodnocení svazkovače těžebního odpadu v mýtních a kalamitních těžbách
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
126.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Škrabálek
Studie možností rozvoje technologických řetězců při při lanovkovém soustřeďování dříví v KRNAP
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
127.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Robert Škrabal
Návrh a ověření metodiky pro posouzení parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
128.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Robert Škrabal
Rozbor parametrů řeznosti pilových řetězů motorových pil
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
129.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Václav Šlancar
Posouzení alternativního použití standardních a harvestorových technologií lesní těžby v oblasti LČR LS Janovice u Rýmařova
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
130.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Tarabová
Hodnocení faktorů působících na fyzické a psychické vlastnosti koní v soustřeďování dříví
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
131.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radek Tesař
Rozbor technických a organizačních faktorů odvozu dříví u firmy Lesy Český Rudolec a.s.
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
132.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Václavek
Analytická studie soudobých mechanizačních prostředků pro zemní práce v LH
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
133.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Vágner
Rozbor technologických možností těžby a dopravy dříví na polesí Domašov Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
134.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. et Ing. Zuzana Valeriánová
Analýza pracovní činnosti operátorů lesnických a zemědělských traktorů z pohledu ergonomie
srpen 2019Zobrazení závěrečné práce
135.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ing. Jan Valjašek
Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií v oblasti LS Ostrava LČR s.p.
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
136.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jana Vanišová
Vliv techniky práce v soustřeďování dříví na fyzické a psychické vlastnosti koní
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
137.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Josef Vavřín
Rozbor procesu působení podvozků lesních strojů na půdu
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
138.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lukáš Vénos
Posouzení rozdílů manuálního měření rozměrů dřeva a elektronické přejímky na pile
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
139.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. František Veselý
Analýza technických a provozních parametrů vybraných traktorů s nástavbami pro soustřeďování dříví
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
140.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Zavacký
Instrumentální zjišťování a hodnocení parametrů účinnosti nových hydraulických systémů ve vyvážecích traktorech LVS 5 fy Novotný, s.r.o.
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
141.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Zavacký
Testování účinnosti rotačních hydraulických motorů užívaných v kácecích hlavicích harvestorů
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
142.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Aneta Zichová
Rozbor alternativního použití těžebně dopravních technologií u Lesního družstva Přibyslav
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
143.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Martin Zmeškal
Vliv porostních a terénních podmínek na výkonnost a ekonomickou efektivitu harvesterových technologií
duben 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována