Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POKORNÝ, J. -- VYSKOT, I. -- HESSLEROVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- HURYNA, H. -- KUPEC, K. Audit krajiny Dačicko.  Třeboň. 2019.

Originálny názov: Audit krajiny Dačicko
Anglický názov: Landscape Audit of the Dačice region
Autor: Jan Pokorný
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Petra Hesslerová
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Hanna Huryna
Kamil Kupec
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie: souhrnná výzkumná zpráva
ISBN:
Verzia:
Miesto vydania: Třeboň
Rok zverejnenia: 2019
Názov objednávateľa: Město Dačice
Počet strán: 60
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Klimatická změna se projevuje vyššími extrémy teplot, přívalovými dešti, delším obdobím beze srážek, v mírném pásmu se zvyšuje v létě počet tzv. tropických dnů. Delší období sucha mohou být přerušena povodní. Cílem studie je prezentace aktuálních informací o stavu krajiny území města Dačic a nejbližšího okolí pro potřeby budoucích návrhů a realizací opatření ke zmírnění dopadů klimatické změny.
Popis v anglickom jazyku: Climate change is manifested by higher extremes of temperatures, torrential rains, longer periods without precipitation, in the temperate zone the number of so-called tropical days increases. Long periods of drought may be interrupted by floods. The aim of the study is to present up-to-date information on the state of the landscape of the city of Dačice and its immediate surroundings for future design and implementation of measures to mitigate the impacts of climate change.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: landscape elements, water management, forest management, landscape cover, ecological stability of landscape
čeština: lesní hospodářství, krajinný pokryv, krajinné prvky, ekologická stabilita krajiny, hospodaření s vodou
Odbor výsledku: Earth and related environmental sciences
Climatic research
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách (uplatnenie: RIV)
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 11.12.2019 13:35 (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -