Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty               Publikácie          
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANČO, M. -- SLIACKY, F. -- VYSKOT, I. -- MIKLOŠ, M. -- ŠKVARENINOVÁ, J. -- ŠKVARENINA, J. Využitie fenologických kamier pri monitoringu snehovej pokrývky v horských lesných ekosystémoch. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.

Originálny názov:
Využitie fenologických kamier pri monitoringu snehovej pokrývky v horských lesných ekosystémoch
Anglický názov:
Český názov:
Autor: Martin Jančo
Filip Sliacky
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Michal Mikloš
Jana Škvareninová
Jaroslav Škvarenina
Pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Fenologie, její význam a užití
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
15
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
V príspevku sme sa zaoberali otestovaním fenologických kamier na kontinuálny priebeh zaznamenávania výšky snehovej pokrývky a následne ich vyhodnotením počas zimných období 2016/2017 a 2017/2018. Výskum prebiehal na výskumnej ploche Červenec, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 1420 m n. m. v Západných Tatrách. Výskumná plocha pozostáva z klimaxového smrekového lesa, časť ktorého v priebehu leta 2012 odumrela. Fenologická kamera a snehomerné tyče boli nainštalované do odumretého porastu, živého porastu a na lesný kotlík. Najvyššiu výšku snehovej pokrývky sme počas obidvoch hodnotených období zaznamenali v lesnom kotlíku, potom nasledoval odumretý porast a najmenej snehu sa vyskytovalo v živom poraste. Snehová pokrývka sa najrýchlejšie roztopila živom poraste, potom v odumretom poraste a najdlhšie vydržala v lesnom kotlíku.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
18.06.2019 10:45 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019. ISBN 978-80-87361-98-6.

Originálny názov:
Fenologie, její význam a užití
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-87361-98-6
Vydavateľ:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Miesto vydania:
Praha
Forma vydania: elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Fenologie, její význam a užití
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Posledná zmena:
18.06.2019 10:46 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12
3
45
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

STŘEDA, T. -- STŘEŠTÍK, J. -- LITSCHMANN, T. -- BALTAZÁR, T. -- TVRZNÍKOVÁ, M. -- HOLÍKOVÁ, M. Fenologie, její význam a užití. 2019, Modrá.

Originálny názov:
Fenologie, její význam a užití
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor: Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Jaroslav Střeštík
Tomáš Litschmann
Ing. Tivadar Baltazár, MSc., Ph.D.
Ing. Magdalena Tvrzníková
Markéta Holíková
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Modrá
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Posledná zmena:
14.04.2019 12:52 (Ing. Tomáš Středa, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -