Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- KALASOVÁ, Ž. Újma hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační funkce lesů na příkladu "ML Dačice". In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Vyskot_Kozumplikova_Kalasova.pdf

Originálny názov: Újma hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační funkce lesů na příkladu "ML Dačice"
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Ing. Žaneta Kalasová
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Hospodaření s vodou v krajině
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán: 13
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Lesy České republiky se na velkých územích nacházejí v kritickém stavu. Mezi nejvíce postižená území patří Vysočina, včetně Dačicka. Lesní porosty LHC ML Dačice jsou od roku 2015 vystaveny mimořádnému ataku abiotických a biotických škodlivých činitelů. Podmiňujícím vlivem je zjevně srážkový deficit, který za období 2015 - 2018 dosáhl již výše 624 mm. Představuje více než jeden roční normální úhrn srážek (581 mm). Neméně významným faktorem je nárůst teplot zejména ve vegetačním období (cca o 2 oC). Důsledky těchto nepříznivých klimatických podmínek nejvíce postihly smrkové porosty vyšších a středních poloh (400-500 m n. m.). Aditivně dochází i k expanzi rozvoje biotických škůdců. Nastává postupný rozpad porostů. Důsledkem jsou rozsáhlé holiny. Dopady na ekosystémové funkční účinky lesa jsou sledovány a hodnoceny metodou kvantifikace funkcí (Vyskot a kol. 2003; Vyskot a kol. 2014). Posuzována je újma funkce hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační v podmínkách hospodářského souboru 45 - živná stanoviště středních poloh. Na základě reálných potenciálů tangovaných funkcí, jejich reálné účinnosti a výše újmy jsou navržena lesnická opatření ke zvýšení ekologické stability, zlepšení vodní bilance a vodního režimu obnovovaných porostů.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Vyskot_Kozumplikova_Kalasova.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 18.06.2019 08:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019. ISBN 978-80-87577-88-2.

Originálny názov: Hospodaření s vodou v krajině
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-87577-88-2
Vydavateľ: Český hydrometeorologický ústav
Miesto vydania: Praha
Forma vydania: elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: Hospodaření s vodou v krajině
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 18.06.2019 08:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Hospodaření s vodou v krajině . 2019, Třeboň.

Originálny názov: Hospodaření s vodou v krajině
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Třeboň
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 18.06.2019 08:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -