Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 

     Výučba
     
     
Publikácie
          Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANČO, M. -- VYSKOT, I. -- MIKLOŠ, M. -- VÁĽKOVÁ, M. -- ZVERKO, J. Effect of shrub layer on the interception process in declined climax spruce forests in the Tatra National Park (Slovakia). In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 137--140. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf

Originálny názov: Effect of shrub layer on the interception process in declined climax spruce forests in the Tatra National Park (Slovakia)
Český názov:
Autor: Martin Jančo
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Michal Mikloš
Miriam Váľková
Jozef Zverko
Pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
137
Do strany: 140
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The impact of shrub layer on the interception process in declined climax spruce forests in the Tatra National Park was studied on the research plot Červenec situated at an elevation of 1,420 a.s.l, in the Western Tatras Mts. The field research was carried out on an open forest area, without forest stand. This open forest area has been created after the decline of the former climax spruce forest. Open forest area consist of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and red raspberry (Rubus idaeus L.). The data were collected during the growing seasons 2011 to 2018. The growing season at Červenec lasts approximately from May to October, dependent on the weather conditions. The precipitation measurements were performed repeatedly, at about two-week intervals. The final interception values were calculated from the difference between the precipitation recorded in the open area and the precipitation totals measured in the stand of shrub layer. The results suggest that the average interception loss during the years 2011-2018 under the stand of red raspberry (Rubus idaeus) was lower by 34 % compared with the bilberry (Vaccinium myrtillus L.).
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.05.2019 13:04 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
12
3
45
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3.

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-659-3
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
234
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019, Křtiny.

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Křtiny
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -