Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

          
Projekty
          
     
Konferencie
     

Obmedziť na:rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajinyP. KupecInýŘešitel
01.01.2001
31.12.2001
2
 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesůIný
odpovědný řešitel
01.08.2007
31.12.2011
3
 Funkční integrace struktur lesních porostůeTS VZHlavní řešitel01.01.199931.12.2004
4
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2005
31.12.2005
5 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)I. VyskotInýhlavní řešitel01.01.2005
31.12.2005
6
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné HágyIný
hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
7      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecIný
hlavní řešitel
01.01.200531.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
Iný
hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
9 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchGS LČRspoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
10
 Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními
I. Vyskot
Iný
garant01.04.2013
11
 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře
FRVŠgarant
15.01.2006
12 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČRJ. Kulhavý
Iný
Řešitel
20.10.2007
20.11.2008
13
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
J. FialováNAZV
řešitel
01.01.2007
01.01.2007
14
 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
A. Kozumplíková
metodický řešitel
24.02.2014
30.06.2014
15
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
Iný
Hlavní řešitel
01.01.1996
16
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
P. Kupec
Iný
Hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
17
 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
P. KupecInýSpoluřešitel
01.01.1999
31.12.2008
18
 Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích
I. VyskotIný
garant
01.11.2001
31.12.2003
19 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových stavebTAČR
řešitel
01.01.2011
01.01.2011
20 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. Kozumplíková
TAČR
Metodický řešitel01.01.2013
21
 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2009
01.01.2009
22 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoJ. SchneiderInýodpovědný řešitel
01.07.2007
31.12.2007
23
 Odborná studie lesních porostů PHO prameniště
I. Vyskot
Smluvní výzkum
garant
03.04.2012
31.08.2012
24
 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. Kupec
Akt eTS VZ
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2005
25 Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikacíTAČRřešitel
01.01.2011
31.12.2014
26
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuP. Kupec
Iný
Řešitel
01.01.2000
31.12.2001
27
 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)Iný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2006
28
 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Smluvní výzkum
garant
01.04.2018
28.02.2019
29
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaP. KupecIný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2004
30
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
Interný
řešitel
03.02.2014
31.12.2014
31
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. Schneider
Iný
odpovědný řešitel
01.01.2007
30.04.2007
32 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. Fialová
GS LČR
řešitel01.01.200701.01.2007
33
InýHlavní řešitel01.01.2004
31.12.2005
34 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní ČínaInýHlavní řešitel01.01.2006
35
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostůInterný
garant
01.03.2013
31.12.2013
36
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
I. Vyskot
Interný
garant
01.03.2013
37
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFOI. VyskotInternýgarant
01.03.2014
31.12.2014
38eTS VZHlavní řešitel
01.01.1999
39 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech
Smluvní výzkum
garant
01.07.2013
30.08.2013
40 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův MlýnI. Vyskot
garant
01.06.2013
31.10.2013
41
 Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2010
01.01.2010
42
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
J. FialováFRVŠspoluřešitel
01.01.2008
01.01.2008
43 Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku suchaI. VyskotSmluvní výzkum
garant
01.04.201831.03.2019
44
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
P. KupecInýŘešitel01.01.200031.01.2000
45
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.2009
31.12.2009
46
 Zavedení nového předmětu Globální environmentalistikaA. Kozumplíková
FRVŠ
Řešitel
01.01.2013
47P. KupecInýHlavní řešitel01.01.2003
31.12.2005

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený