Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 

     
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
     
Konferencie
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
P. Kupec
Iný
Řešitel
01.01.2001
31.12.2001
2 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesůI. VyskotInýodpovědný řešitel
01.08.2007
31.12.2011
3
P. Kupec
eTS VZ
Hlavní řešitel
01.01.1999
31.12.2004
4J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2005
31.12.2005
5 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)I. VyskotIný
hlavní řešitel
01.01.200531.12.2005
6
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
Iný
hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
7
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecI. Vyskot
Iný
hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
Iný
hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
9
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
GS LČR
spoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
10
 Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřenímiI. VyskotInýgarant
01.04.2013
11 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeP. Kotásková
FRVŠ
garant
15.01.2006
12
 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČRJ. Kulhavý
Iný
Řešitel
20.10.200720.11.2008
13
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
NAZV
řešitel
01.01.2007
01.01.2007
14
 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
A. Kozumplíkovámetodický řešitel24.02.201430.06.2014
15
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
Iný
Hlavní řešitel01.01.1996
16      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004P. Kupec
Iný
Hlavní řešitel
01.01.200531.12.2005
17 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
Iný
Spoluřešitel
01.01.199931.12.2008
18
 Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích
Iný
garant
01.11.2001
31.12.2003
19 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb
TAČR
řešitel
01.01.2011
01.01.2011
20
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
TAČRMetodický řešitel01.01.2013
21 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"J. FialováFRVŠ
spoluřešitel
01.01.2009
01.01.2009
22
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
J. SchneiderInýodpovědný řešitel
01.07.2007
31.12.2007
23
 Odborná studie lesních porostů PHO prameniště
I. Vyskot
Smluvní výzkum
garant
03.04.2012
31.08.2012
24
P. Kupec
Akt eTS VZ
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2005
25 Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikacíL. Ševelová
TAČR
řešitel
01.01.2011
31.12.2014
26 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuP. Kupec
Iný
Řešitel
01.01.2000
31.12.2001
27 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)InýHlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2006
28
 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Smluvní výzkum
garant
01.04.2018
28.02.2019
29
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
Iný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2004
30
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
A. Kozumplíková
Interný
řešitel
03.02.2014
31.12.2014
31 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesIný
odpovědný řešitel
01.01.2007
30.04.2007
32
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
GS LČR
řešitel
01.01.200701.01.2007
33
P. Kupec
Iný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2005
34
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
P. Kupec
Iný
Hlavní řešitel
01.01.2006
35
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
Interný
garant
01.03.2013
31.12.2013
36 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostůI. VyskotInternýgarant
01.03.2013
37
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
Interný
garant01.03.2014
31.12.2014
38P. KupeceTS VZHlavní řešitel
01.01.1999
39
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech
I. Vyskot
Smluvní výzkum
garant
01.07.2013
30.08.2013
40 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýngarant
01.06.2013
31.10.2013
41
 Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
H. Lorencová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.201001.01.2010
42
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel01.01.200801.01.2008
43 Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku suchaI. VyskotSmluvní výzkum
garant
01.04.2018
31.03.2019
44
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
P. KupecIný
Řešitel
01.01.2000
31.01.2000
45 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2009
31.12.2009
46
FRVŠ
Řešitel
01.01.2013
47 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaP. KupecInýHlavní řešitel01.01.2003
31.12.2005

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený