Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CRJ. KulhavýOtherŘešitel10/20/200711/20/2008
2 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajinyP. KupecOtherŘešitel01/01/200112/31/2001
3 Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forestsI. VyskotOtherodpovědný řešitel08/01/200712/31/2011
4 Evaluation of all-society forest functions in the selected part of nature park Český lesJ. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/200512/31/2005
5 Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)I. VyskotOtherhlavní řešitel01/01/200512/31/2005
6      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleysI. VyskotOtherhlavní řešitel01/01/200512/31/2005
7      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné HágyI. VyskotOtherhlavní řešitel01/01/200512/31/2005
8      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecI. VyskotOtherhlavní řešitel01/01/200512/31/2005
9 Funkční integrace struktur lesních porostůP. KupeceTS VZHlavní řešitel01/01/199912/31/2004
10 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. FialováGS LČRspoluřešitel01/01/200701/01/2007
11 Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measuresI. VyskotOthersupervisor04/01/2013
12 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeP. KotáskováFRVŠgarant01/15/2006
13 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníJ. FialováNAZVřešitel01/01/200701/01/2007
14 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad SvitavouA. Kozumplíkovámetodický řešitel02/24/201406/30/2014
15 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. KupecOtherHlavní řešitel01/01/1996
16      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004P. KupecOtherHlavní řešitel01/01/200512/31/2005
17 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".P. KupecOtherSpoluřešitel01/01/199912/31/2008
18 Metodical bases of functionally integrated forest managementI. VyskotOthersupervisor11/01/200112/31/2003
19 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. KozumplíkováTAČRMetodický řešitel01/01/2013
20 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"J. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/200901/01/2009
21 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoJ. SchneiderOtherodpovědný řešitel07/01/200712/31/2007
22 Odborná studie lesních porostů PHO prameništěI. VyskotSmluvní výzkumsupervisor04/03/201208/31/2012
23 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. KupecAkt eTS VZHlavní řešitel01/01/200412/31/2005
24 Optimization of the design and realization of low volume roads pavementsL. ŠevelováTAČRřešitel01/01/201112/31/2014
25 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuP. KupecOtherŘešitel01/01/200012/31/2001
26 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. KupecOtherHlavní řešitel01/01/200412/31/2006
27 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkáchI. VyskotSmluvní výzkumsupervisor04/01/201802/28/2019
28 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaP. KupecOtherHlavní řešitel01/01/200412/31/2004
29 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP ŽabčiceA. KozumplíkováInternalřešitel02/03/201412/31/2014
30 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. SchneiderOtherodpovědný řešitel01/01/200704/30/2007
31 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. FialováGS LČRřešitel01/01/200701/01/2007
32 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. KupecOtherHlavní řešitel01/01/200412/31/2005
33 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní ČínaP. KupecOtherHlavní řešitel01/01/2006
34 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostůI. VyskotInternalsupervisor03/01/201312/31/2013
35 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostůI. VyskotInternalsupervisor03/01/2013
36 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFOI. VyskotInternalsupervisor03/01/201412/31/2014
37 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůP. KupeceTS VZHlavní řešitel01/01/1999
38 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech I. VyskotSmluvní výzkumsupervisor07/01/201308/30/2013
39 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův MlýnI. Vyskotsupervisor06/01/201310/31/2013
40 The methodology for the quantification of migration potencials and the multi-criteria analysis of the effectivness of measures to mitigate population fragmentation due to line structuresA. KozumplíkováTAČRřešitel01/01/201101/01/2011
41 Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět LesnictvíH. LorencováFRVŠspoluřešitel01/01/201001/01/2010
42 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/200801/01/2008
43 Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku suchaI. VyskotSmluvní výzkumsupervisor04/01/201803/31/2019
44 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaP. KupecOtherŘešitel01/01/200001/31/2000
45 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/200912/31/2009
46 Zavedení nového předmětu Globální environmentalistikaA. KozumplíkováFRVŠŘešitel01/01/2013
47 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaP. KupecOtherHlavní řešitel01/01/200312/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected