Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

          Projects
     
Publications     Bodies
     
Conferences     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
 Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR
Other
Řešitel
10/20/2007
11/20/2008
2
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
P. KupecOtherŘešitel01/01/200112/31/2001
3
 Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests
I. Vyskot
Other
odpovědný řešitel
08/01/2007
12/31/2011
4
 Evaluation of all-society forest functions in the selected part of nature park Český lesJ. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel01/01/200512/31/2005
5
 Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)I. VyskotOther
hlavní řešitel
01/01/2005
12/31/2005
6      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleysI. VyskotOther
hlavní řešitel
01/01/2005
12/31/2005
7
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné HágyI. VyskotOtherhlavní řešitel
01/01/2005
12/31/2005
8      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecOther
hlavní řešitel
01/01/2005
12/31/2005
9 Funkční integrace struktur lesních porostůeTS VZ
Hlavní řešitel
01/01/199912/31/2004
10
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. FialováGS LČR
spoluřešitel
01/01/2007
01/01/2007
11 Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures
Other
supervisor
04/01/2013
12
 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře
FRVŠ
garant01/15/2006
13 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
NAZV
řešitel
01/01/2007
01/01/2007
14
 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
metodický řešitel
02/24/2014
06/30/2014
15
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
P. Kupec
Other
Hlavní řešitel
01/01/1996
16
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
P. KupecOther
Hlavní řešitel
01/01/2005
12/31/2005
17
 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
P. KupecOtherSpoluřešitel01/01/1999
12/31/2008
18
 Metodical bases of functionally integrated forest management
Other
supervisor
11/01/200112/31/2003
19 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
TAČR
Metodický řešitel
01/01/2013
20
 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"J. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/200901/01/2009
21
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
J. SchneiderOther
odpovědný řešitel
07/01/2007
12/31/2007
22 Odborná studie lesních porostů PHO prameništěI. Vyskot
Smluvní výzkum
supervisor
04/03/2012
08/31/2012
23 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. Kupec
Akt eTS VZ
Hlavní řešitel
01/01/2004
12/31/2005
24
 Optimization of the design and realization of low volume roads pavements
L. Ševelová
TAČR
řešitel
01/01/2011
12/31/2014
25
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
P. Kupec
Other
Řešitel
01/01/2000
12/31/2001
26 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. KupecOther
Hlavní řešitel
01/01/200412/31/2006
27
 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Smluvní výzkum
supervisor
04/01/2018
02/28/2019
28
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
Other
Hlavní řešitel
01/01/2004
12/31/2004
29
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
Internalřešitel
02/03/2014
12/31/2014
30 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. Schneider
Other
odpovědný řešitel01/01/200704/30/2007
31
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
GS LČR
řešitel
01/01/2007
01/01/2007
32 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. KupecOtherHlavní řešitel
01/01/2004
12/31/2005
33
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní ČínaP. KupecOther
Hlavní řešitel
01/01/2006
34
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
I. VyskotInternal
supervisor
03/01/201312/31/2013
35 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
Internal
supervisor
03/01/2013
36
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
Internal
supervisor03/01/2014
12/31/2014
37
 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůP. Kupec
eTS VZ
Hlavní řešitel
01/01/1999
38
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech
I. VyskotSmluvní výzkum
supervisor
07/01/201308/30/2013
39
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
I. Vyskot
supervisor06/01/201310/31/2013
40
 The methodology for the quantification of migration potencials and the multi-criteria analysis of the effectivness of measures to mitigate population fragmentation due to line structures
A. Kozumplíková
TAČR
řešitel
01/01/2011
01/01/2011
41
 Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
H. Lorencová
FRVŠ
spoluřešitel01/01/2010
01/01/2010
42
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠ
spoluřešitel
01/01/2008
01/01/2008
43
 Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
Smluvní výzkum
supervisor
04/01/2018
03/31/2019
44
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
Other
Řešitel
01/01/2000
01/31/2000
45
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/200912/31/2009
46
 Zavedení nového předmětu Globální environmentalistikaA. KozumplíkováFRVŠ
Řešitel
01/01/2013
47P. Kupec
Other
Hlavní řešitel
01/01/2003
12/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected