Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka
     
Projekty
     
     
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
P. KupecJinýŘešitel01.01.200131.12.2001
2 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesůJinýodpovědný řešitel
01.08.2007
31.12.2011
3
 Funkční integrace struktur lesních porostůP. KupeceTS VZHlavní řešitel
01.01.1999
31.12.2004
4J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel01.01.2005
31.12.2005
5 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)I. VyskotJiný
hlavní řešitel
01.01.200531.12.2005
6      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
Jiný
hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
7
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
Jiný
hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
I. VyskotJiný
hlavní řešitel
01.01.200531.12.2005
9
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
GS LČRspoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
10
 Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřenímiI. VyskotJiný
garant
01.04.2013
11
 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře
FRVŠ
garant
15.01.2006
12 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČRJiný
Řešitel
20.10.2007
20.11.2008
13
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníJ. Fialová
NAZV
řešitel01.01.2007
01.01.2007
14
 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
metodický řešitel
24.02.2014
30.06.2014
15 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. Kupec
Jiný
Hlavní řešitel
01.01.1996
16      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
Jiný
Hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
17 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
Jiný
Spoluřešitel01.01.1999
31.12.2008
18
 Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesíchI. Vyskot
Jiný
garant
01.11.2001
31.12.2003
19
 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb
TAČR
řešitel
01.01.2011
01.01.2011
20
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
A. KozumplíkováTAČRMetodický řešitel01.01.2013
21
 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.2009
01.01.2009
22
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
J. SchneiderJinýodpovědný řešitel01.07.2007
31.12.2007
23 Odborná studie lesních porostů PHO prameništěSmluvní výzkumgarant
03.04.2012
31.08.2012
24
Akt eTS VZ
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2005
25
 Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací
TAČR
řešitel
01.01.2011
31.12.2014
26
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuJiný
Řešitel
01.01.200031.12.2001
27 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. Kupec
Jiný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2006
28
 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkáchSmluvní výzkum
garant
01.04.201828.02.2019
29
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaP. KupecJiný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2004
30
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP ŽabčiceInterní
řešitel
03.02.2014
31.12.2014
31 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. Schneider
Jiný
odpovědný řešitel
01.01.200730.04.2007
32 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. Fialová
GS LČR
řešitel
01.01.2007
01.01.2007
33
 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníJiný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2005
34
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
P. KupecJiný
Hlavní řešitel
01.01.2006
35
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostůI. VyskotInterní
garant
01.03.2013
31.12.2013
36
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
Interní
garant
01.03.2013
37
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
I. VyskotInterní
garant
01.03.2014
31.12.2014
38 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůP. Kupec
eTS VZ
Hlavní řešitel
01.01.1999
39
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech
Smluvní výzkum
garant
01.07.201330.08.2013
40
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
I. Vyskotgarant
01.06.2013
31.10.2013
41
 Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.201001.01.2010
42
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠ
spoluřešitel01.01.2008
01.01.2008
43
 Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
I. Vyskot
Smluvní výzkum
garant01.04.201831.03.2019
44
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
Jiný
Řešitel
01.01.2000
31.01.2000
45
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2009
31.12.2009
46
A. KozumplíkováFRVŠ
Řešitel
01.01.2013
47P. KupecJinýHlavní řešitel01.01.2003
31.12.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájenývyřazený
zamítnutý
zrušený