Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka
     
Projekty     
     
          

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
OdkdyDokdy
1
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
P. Kupec
Jiný
Řešitel
01.01.2001
31.12.2001
2
 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
I. VyskotJiný
odpovědný řešitel
01.08.2007
31.12.2011
3
 Funkční integrace struktur lesních porostů
eTS VZ
Hlavní řešitel
01.01.1999
31.12.2004
4 Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český lesJ. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2005
31.12.2005
5
 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)Jinýhlavní řešitel01.01.200531.12.2005
6      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné HágyI. VyskotJinýhlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
7
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
I. VyskotJiný
hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
Jinýhlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
9
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchGS LČR
spoluřešitel
01.01.200701.01.2007
10
 Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními
Jiný
garant
01.04.2013
11
 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře
FRVŠ
garant
15.01.2006
12
 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR
Jiný
Řešitel
20.10.200720.11.2008
13
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
J. FialováNAZVřešitel01.01.2007
01.01.2007
14
 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
metodický řešitel24.02.2014
30.06.2014
15
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
Jiný
Hlavní řešitel01.01.1996
16      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004P. Kupec
Jiný
Hlavní řešitel
01.01.200531.12.2005
17
 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
Jiný
Spoluřešitel01.01.1999
31.12.2008
18 Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích
Jiný
garant01.11.200131.12.2003
19
 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových stavebA. KozumplíkováTAČRřešitel01.01.2011
01.01.2011
20 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. KozumplíkováTAČRMetodický řešitel
01.01.2013
21
 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"FRVŠspoluřešitel01.01.2009
01.01.2009
22
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
Jinýodpovědný řešitel01.07.2007
31.12.2007
23
 Odborná studie lesních porostů PHO prameniště
I. VyskotSmluvní výzkum
garant
03.04.2012
31.08.2012
24
Akt eTS VZ
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2005
25
 Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací
TAČRřešitel
01.01.2011
31.12.2014
26
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuP. Kupec
Jiný
Řešitel
01.01.200031.12.2001
27
 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)
Jiný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2006
28
 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Smluvní výzkum
garant
01.04.2018
28.02.2019
29 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaJiný
Hlavní řešitel
01.01.200431.12.2004
30
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
A. Kozumplíková
Interní
řešitel
03.02.2014
31.12.2014
31
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
Jiný
odpovědný řešitel01.01.2007
30.04.2007
32
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
GS LČR
řešitel
01.01.2007
01.01.2007
33
 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. KupecJiný
Hlavní řešitel
01.01.200431.12.2005
34
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
P. KupecJiný
Hlavní řešitel
01.01.2006
35
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostůI. VyskotInternígarant
01.03.2013
31.12.2013
36
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
Internígarant
01.03.2013
37 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
Interní
garant
01.03.2014
31.12.2014
38P. KupeceTS VZ
Hlavní řešitel
01.01.1999
39
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech
Smluvní výzkum
garant01.07.201330.08.2013
40
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
garant01.06.2013
31.10.2013
41
 Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět LesnictvíFRVŠ
spoluřešitel
01.01.2010
01.01.2010
42
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2008
01.01.2008
43 Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku suchaSmluvní výzkumgarant
01.04.2018
31.03.2019
44
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
Jiný
Řešitel
01.01.2000
31.01.2000
45 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.200931.12.2009
46 Zavedení nového předmětu Globální environmentalistikaA. Kozumplíková
FRVŠ
Řešitel
01.01.2013
47 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaP. Kupec
Jiný
Hlavní řešitel
01.01.2003
31.12.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýpřijatý
připravovaný
řešenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený