Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 

     
     
Projects     Publications
     
     
Conferences
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisorType
Official roles
Since
Until
1
 Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR
Other
Řešitel
10/20/2007
11/20/2008
2
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
Other
Řešitel
01/01/2001
12/31/2001
3 Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forestsOther
odpovědný řešitel
08/01/2007
12/31/2011
4 Evaluation of all-society forest functions in the selected part of nature park Český lesJ. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/200512/31/2005
5
 Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)
Other
hlavní řešitel01/01/200512/31/2005
6
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleysOther
hlavní řešitel
01/01/2005
12/31/2005
7
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy
Otherhlavní řešitel
01/01/2005
12/31/2005
8
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecI. Vyskot
Other
hlavní řešitel
01/01/2005
12/31/2005
9
 Funkční integrace struktur lesních porostů
eTS VZ
Hlavní řešitel
01/01/1999
12/31/2004
10
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
J. FialováGS LČR
spoluřešitel
01/01/2007
01/01/2007
11
 Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures
I. Vyskot
Other
supervisor04/01/2013
12
 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeP. KotáskováFRVŠ
garant
01/15/2006
13
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
J. FialováNAZV
řešitel
01/01/2007
01/01/2007
14
 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
A. Kozumplíková
metodický řešitel
02/24/201406/30/2014
15
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
Other
Hlavní řešitel
01/01/1996
16
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
Other
Hlavní řešitel01/01/2005
12/31/2005
17 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".P. KupecOther
Spoluřešitel
01/01/1999
12/31/2008
18
 Metodical bases of functionally integrated forest management
Other
supervisor
11/01/2001
12/31/2003
19
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
TAČR
Metodický řešitel
01/01/2013
20
 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel01/01/2009
01/01/2009
21
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
J. Schneider
Other
odpovědný řešitel07/01/2007
12/31/2007
22 Odborná studie lesních porostů PHO prameniště
Smluvní výzkum
supervisor
04/03/2012
08/31/2012
23P. KupecAkt eTS VZ
Hlavní řešitel
01/01/2004
12/31/2005
24
 Optimization of the design and realization of low volume roads pavements
TAČRřešitel
01/01/2011
12/31/2014
25
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuOtherŘešitel
01/01/2000
12/31/2001
26 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)
Other
Hlavní řešitel
01/01/2004
12/31/2006
27
 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
I. Vyskot
Smluvní výzkum
supervisor
04/01/2018
02/28/2019
28
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
P. Kupec
Other
Hlavní řešitel01/01/200412/31/2004
29
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
A. KozumplíkováInternal
řešitel
02/03/201412/31/2014
30
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
J. Schneider
Other
odpovědný řešitel
01/01/2007
04/30/2007
31
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. Fialová
GS LČR
řešitel
01/01/2007
01/01/2007
32OtherHlavní řešitel01/01/2004
12/31/2005
33
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
Other
Hlavní řešitel01/01/2006
34
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
Internalsupervisor03/01/2013
12/31/2013
35
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
I. Vyskot
Internal
supervisor
03/01/2013
36
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
I. VyskotInternal
supervisor
03/01/201412/31/2014
37 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůeTS VZ
Hlavní řešitel
01/01/1999
38
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech
Smluvní výzkum
supervisor07/01/2013
08/30/2013
39
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův MlýnI. Vyskot
supervisor
06/01/2013
10/31/2013
40
 The methodology for the quantification of migration potencials and the multi-criteria analysis of the effectivness of measures to mitigate population fragmentation due to line structures
TAČR
řešitel
01/01/2011
01/01/2011
41
 Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět LesnictvíFRVŠspoluřešitel
01/01/2010
01/01/2010
42 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/2008
01/01/2008
43
 Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
Smluvní výzkumsupervisor04/01/2018
03/31/2019
44 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaOtherŘešitel01/01/200001/31/2000
45 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01/01/2009
12/31/2009
46 Zavedení nového předmětu Globální environmentalistikaA. KozumplíkováFRVŠ
Řešitel
01/01/2013
47 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa
Other
Hlavní řešitel01/01/200312/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completedin preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excludednot defended
rejected