Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajinyP. KupecJinýŘešitel01.01.200131.12.2001
2 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesůI. VyskotJinýodpovědný řešitel01.08.200731.12.2011
3 Funkční integrace struktur lesních porostůP. KupeceTS VZHlavní řešitel01.01.199931.12.2004
4 Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český lesJ. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200531.12.2005
5 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)I. VyskotJinýhlavní řešitel01.01.200531.12.2005
6      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné HágyI. VyskotJinýhlavní řešitel01.01.200531.12.2005
7      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecI. VyskotJinýhlavní řešitel01.01.200531.12.2005
8      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolinaI. VyskotJinýhlavní řešitel01.01.200531.12.2005
9 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. FialováGS LČRspoluřešitel01.01.200701.01.2007
10 Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřenímiI. VyskotJinýgarant01.04.2013
11 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeP. KotáskováFRVŠgarant15.01.2006
12 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČRJ. KulhavýJinýŘešitel20.10.200720.11.2008
13 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníJ. FialováNAZVřešitel01.01.200701.01.2007
14 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad SvitavouA. Kozumplíkovámetodický řešitel24.02.201430.06.2014
15 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. KupecJinýHlavní řešitel01.01.1996
16      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004P. KupecJinýHlavní řešitel01.01.200531.12.2005
17 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".P. KupecJinýSpoluřešitel01.01.199931.12.2008
18 Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesíchI. VyskotJinýgarant01.11.200131.12.2003
19 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových stavebA. KozumplíkováTAČRřešitel01.01.201101.01.2011
20 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. KozumplíkováTAČRMetodický řešitel01.01.2013
21 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200901.01.2009
22 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoJ. SchneiderJinýodpovědný řešitel01.07.200731.12.2007
23 Odborná studie lesních porostů PHO prameništěI. VyskotSmluvní výzkumgarant03.04.201231.08.2012
24 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. KupecAkt eTS VZHlavní řešitel01.01.200431.12.2005
25 Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikacíL. ŠevelováTAČRřešitel01.01.201131.12.2014
26 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuP. KupecJinýŘešitel01.01.200031.12.2001
27 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. KupecJinýHlavní řešitel01.01.200431.12.2006
28 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkáchI. VyskotSmluvní výzkumgarant01.04.201828.02.2019
29 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaP. KupecJinýHlavní řešitel01.01.200431.12.2004
30 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP ŽabčiceA. KozumplíkováInternířešitel03.02.201431.12.2014
31 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. SchneiderJinýodpovědný řešitel01.01.200730.04.2007
32 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. FialováGS LČRřešitel01.01.200701.01.2007
33 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. KupecJinýHlavní řešitel01.01.200431.12.2005
34 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní ČínaP. KupecJinýHlavní řešitel01.01.2006
35 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostůI. VyskotInternígarant01.03.201331.12.2013
36 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostůI. VyskotInternígarant01.03.2013
37 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFOI. VyskotInternígarant01.03.201431.12.2014
38 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůP. KupeceTS VZHlavní řešitel01.01.1999
39 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech I. VyskotSmluvní výzkumgarant01.07.201330.08.2013
40 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův MlýnI. Vyskotgarant01.06.201331.10.2013
41 Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět LesnictvíH. LorencováFRVŠspoluřešitel01.01.201001.01.2010
42 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200801.01.2008
43 Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku suchaI. VyskotSmluvní výzkumgarant01.04.201831.03.2019
44 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaP. KupecJinýŘešitel01.01.200031.01.2000
45 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200931.12.2009
46 Zavedení nového předmětu Globální environmentalistikaA. KozumplíkováFRVŠŘešitel01.01.2013
47 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaP. KupecJinýHlavní řešitel01.01.200331.12.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený