Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty          
Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
DruhOficiální roleOdkdyDokdy
1
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
JinýŘešitel01.01.2001
31.12.2001
2
 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
Jiný
odpovědný řešitel
01.08.200731.12.2011
3P. Kupec
eTS VZ
Hlavní řešitel
01.01.1999
31.12.2004
4
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2005
31.12.2005
5 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)Jinýhlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
6
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné HágyI. VyskotJiný
hlavní řešitel
01.01.2005
31.12.2005
7
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
Jinýhlavní řešitel01.01.2005
31.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
I. VyskotJinýhlavní řešitel01.01.200531.12.2005
9
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. Fialová
GS LČR
spoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
10 Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřenímiI. VyskotJiný
garant
01.04.2013
11 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeFRVŠ
garant
15.01.2006
12
 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR
Jiný
Řešitel
20.10.2007
20.11.2008
13
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
J. Fialová
NAZV
řešitel
01.01.2007
01.01.2007
14
 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
metodický řešitel
24.02.2014
30.06.2014
15 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
Jiný
Hlavní řešitel
01.01.1996
16
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
P. Kupec
Jiný
Hlavní řešitel01.01.2005
31.12.2005
17
 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
P. Kupec
Jiný
Spoluřešitel
01.01.1999
31.12.2008
18
 Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích
Jiný
garant
01.11.2001
31.12.2003
19
 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb
A. Kozumplíková
TAČR
řešitel
01.01.2011
01.01.2011
20
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
TAČR
Metodický řešitel01.01.2013
21
 Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2009
01.01.2009
22
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
J. SchneiderJiný
odpovědný řešitel
01.07.2007
31.12.2007
23
 Odborná studie lesních porostů PHO prameništěI. Vyskot
Smluvní výzkum
garant
03.04.2012
31.08.2012
24
Akt eTS VZHlavní řešitel01.01.2004
31.12.2005
25
 Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací
TAČR
řešitel
01.01.2011
31.12.2014
26
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
Jiný
Řešitel01.01.2000
31.12.2001
27
P. KupecJiný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2006
28
 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
I. Vyskot
Smluvní výzkum
garant
01.04.201828.02.2019
29 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaJiný
Hlavní řešitel
01.01.2004
31.12.2004
30
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
A. Kozumplíková
Interní
řešitel
03.02.2014
31.12.2014
31
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. SchneiderJiný
odpovědný řešitel
01.01.2007
30.04.2007
32
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
GS LČR
řešitel
01.01.200701.01.2007
33 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. Kupec
Jiný
Hlavní řešitel01.01.200431.12.2005
34
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
Jiný
Hlavní řešitel
01.01.2006
35
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
I. VyskotInterní
garant
01.03.2013
31.12.2013
36
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
Interní
garant01.03.2013
37
 Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFOI. Vyskot
Interní
garant
01.03.2014
31.12.2014
38
eTS VZHlavní řešitel
01.01.1999
39
 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech
Smluvní výzkum
garant
01.07.2013
30.08.2013
40 Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
garant
01.06.2013
31.10.2013
41 Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět LesnictvíH. LorencováFRVŠspoluřešitel01.01.2010
01.01.2010
42
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
J. FialováFRVŠ
spoluřešitel
01.01.2008
01.01.2008
43
 Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
Smluvní výzkum
garant
01.04.2018
31.03.2019
44
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
Jiný
Řešitel
01.01.2000
31.01.2000
45 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2009
31.12.2009
46FRVŠ
Řešitel
01.01.2013
47
 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaJiný
Hlavní řešitel
01.01.2003
31.12.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutýzrušený