Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 

Kontakty          Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
     

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

Stav
Orgán
Odkedy
Dokedy
Úloha
Vedecká rada (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)01.09.2011
člen
Vedecká rada (Institut celoživotního vzdělávání)
01.11.200609.07.2019
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
08.12.2014
21.02.2019podpredseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.02.2013
21.02.2019
člen
Vedecká rada
24.03.201431.01.2018člen
Programová komisia študijného programu (B-MTSA International Territorial Studies)21.01.201321.11.2017
člen
Programová komisia študijného programu (B-RRA Regional Development)
21.01.2013
21.11.2017člen
Programová komisia študijného programu (N-MTS Mezinárodní teritoriální studia)
21.01.201321.11.2017
člen
Programová komisia študijného programu (N-MTSA International Territorial Studies)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Programová komisia študijného programu (N-RR Regionální rozvoj)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Programová komisia študijného programu (N-RRA Regional Development)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Programová komisia študijného programu (B-MTS Mezinárodní teritoriální studia)21.01.2013
15.12.2016
člen
Programová komisia študijného programu (B-RR Regionální rozvoj)
21.01.201315.12.2016člen
Kolégium dekana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
17.12.201213.10.2015člen
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně
01.03.201431.08.2015člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
24.02.2014
16.02.2015
člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
01.02.201331.01.2014člen
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně01.02.2013
31.01.2014
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
01.02.201331.01.2014
člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
01.01.200731.01.2014
člen
Programová komisia študijného programu (B-RR Regionální rozvoj)27.11.201221.01.2013člen
Programová komisia študijného programu (B-RRA Regional Development)
27.11.2012
21.01.2013člen
Programová komisia študijného programu (N-RRA Regional Development)
27.11.201221.01.2013člen
Kolégium dekana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
03.10.2011
17.12.2012
člen
Kolégium dekana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)14.09.201101.10.2011
člen
Vedecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)01.02.200431.10.2010člen
Vedecká rada
01.02.2006
31.01.2010
člen
Kolégium dekana (Lesnická a dřevařská fakulta)01.02.200431.12.2008
člen
Programová komisia študijného programu (M-KI Krajinné inženýrství)
30.03.2006
01.03.2007
člen
Programová komisia študijného programu (N-KI Krajinné inženýrství)30.03.200601.01.2007
člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
01.02.2006
31.12.2006predseda

Legenda
aktívne členstvo
historické členstvo