Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

     
     
               Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ROŽNOVSKÝ, J. -- VYSKOT, I. Historie, vývoj a význam fenologie. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.

Originálny názov:
Historie, vývoj a význam fenologie
Anglický názov:
Autor:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Pracovisko: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Fenologie, její význam a užití
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Významným indikátorem vlivu počasí a podnebí jsou fenologické projevy organizmů. Fenologie patří k mladším vědám, její význam v souvislosti se změnami klimatu významně narůstá. Ojedinělé doklady fenologických pozorování najdeme v historických záznamech, ale rozvoj fenologie v Evropě začal až v závěru 18. století. Systematická fenologická pozorování na území Československa byla zahájena ve dvacátých letech minulého století prof. V. Novákem. Česká meteorologická služba převzala fenologická pozorování v r. 1940. Pravidla pro fenologická pozorování a rozmístění fenologických stanic prošlo několika úpravami. Zásadní změnou bylo rozhodnutí vedení Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) o ukončení fenologických pozorování polních plodin a ovocných dřevin k 31. 12. 2012. Na území ČR pokračují fenologická pozorování vybraných lesních rostlin na 25 fenologických stanicích. Stále vyšší dynamika počasí na našem území dokládá potřebu fenologických dat, proto je nutné obnovení fenologických pozorování v původním rozsahu.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
18.06.2019 10:48 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019. ISBN 978-80-87361-98-6.

Originálny názov:
Fenologie, její význam a užití
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-87361-98-6
Vydavateľ: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Miesto vydania:
Praha
Forma vydania: elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Fenologie, její význam a užití
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Posledná zmena: 18.06.2019 10:46 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
345
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

STŘEDA, T. -- STŘEŠTÍK, J. -- LITSCHMANN, T. -- BALTAZÁR, T. -- TVRZNÍKOVÁ, M. -- HOLÍKOVÁ, M. Fenologie, její význam a užití. 2019, Modrá.

Originálny názov:
Fenologie, její význam a užití
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Modrá
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Posledná zmena:
14.04.2019 12:52 (Ing. Tomáš Středa, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -