Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIKLOŠ, M. -- JANČO, M. -- KORÍSTEKOVÁ, K. -- VYSKOT, I. Above-ground biomass production of the ski piste meadows in the Donovaly ski resort (Slovakia). In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 22--25. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf

Originálny názov:
Above-ground biomass production of the ski piste meadows in the Donovaly ski resort (Slovakia)
Český názov:
Autor:
Michal Mikloš
Martin Jančo
Katarína Korísteková
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
22
Do strany:
25
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Winter management of ski pistes that include snowmaking and grooming results to prolonged snowmelt and delayed start of vegetation period. Aim of this study was to identify influence of winter management to dry above ground biomass production and yield of mesic meadows in the Záhradky ski piste of Donovaly ski resort (Inner Western Carpathians; temperate zone). To identify this influence, the dry weight of above-ground biomass was identified at the beginning and at the end of June 2015 and 2016, at 10 x 1 m2 per one plot on the piste and per one control plot beside the piste. The production of biomass on the piste was significantly lower at the beginning of June while at the end of June the difference was not statistically proved. The dry biomass yield on the piste was at the beginning of June 30% lower than biomass yield on the control plot, but at the end of June was biomass yield on the piste 11% higher. The delayed vegetation development of mesic meadows used for winter sports finally did not result in lower biomass production and yield at the end of June.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.05.2019 12:56 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1234
5
        
12
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3.

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-7509-659-3
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019, Křtiny.

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Křtiny
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -