Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Biopirátství v regionu Latinská Amerika
Autor: Ing. Aneta Vaško
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Biopirátství v regionu Latinská Amerika
Abstrakt:Diplomová práce poskytuje vhled do problematiky biopirátství v regionu Latinská Amerika. Největší intenzita biopirátství je v lesích Brazílie a Ekvádoru, které jsou v práci zkoumány. První část práce popisuje vybrané státy, jak z hlediska stavu biodiverzity a výskytu lesů, tak i z hlediska genetických zdrojů a jejich využití. V práci je provedena komparativní analýza, na jejímž základě jsou státy srovnávány dle stanovených kritérií. Cílem komparativní analýzy je určit, která z vybraných zemí bojuje proti biopirátství efektivněji. V závislosti na výsledku komparativní analýzy jsou v závěru práce popsány návrhy a doporučení, které mohou současnou situaci zlepšit.
Klíčová slova:biopirátství, bioprospekting, genetické zdroje, Latinská Amerika, Brazílie, Ekvádor, Nagojský protokol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..