Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Pitná voda zájmových oblastí Latinské Ameriky
Autor: Ing. Tereza Malíšková
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Pitná voda zájmových oblastí Latinské Ameriky
Abstrakt:Diplomová práce popisuje současný stav problematiky nedostatku pitné vody v Latinské Americe, se zaměřením na dva reprezentativní státy, kterými jsou Peru a Mexiko. První část práce vymezuje základní pojmy v oblasti vody a vodních zdrojů, popisuje orgány zabývající se managementem pitné vody a představuje mezinárodní konference a úmluvy týkající se pitné vody. Druhá část práce se věnuje popisu regionu Latinské Ameriky, s důrazem na relevantní ukazatele ohledně dostupnosti a kvality pitné vody v Peru a v Mexiku. Pro posouzení přístupu ke zdrojům pitné vody v jednotlivých regionech obou zemí je využito statistické metody konvergence. Vývoj kvality pitné vody je posouzen na základě bazických a řetězových indexů.
Klíčová slova:Pitná voda, Latinská Amerika, Peru, Lima, Mexico City, Mexiko, dostupnost pitné vody, kvalita pitné vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..