Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Koncepce Smart City vybraných měst v ČR
Autor: Ing. David Kadlčík
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Koncepce Smart City vybraných měst v ČR
Abstrakt:Koncepce Smart City nebo tzv. inteligentního či chytrého města je z hlediska udržitelného rozvoje velmi aktuálním tématem. Zavádění moderních technologií do plánování a řízení měst je reakcí na rostoucí populaci a urbanizaci. Práce obsahuje teoretické vymezení pojmu, celosvětové definice a charakteristiky. Dále jsou uvedeny a popsány organizace, které koncepci Smart City upravují. Následně jsou vysvětleny vazby konceptu v kontextu EU a ČR. Pro srovnání a utvoření komplexního náhledu jsou uvedeny příklady chytrých vybraných evropských měst. Cílem diplomové práce je zhodnotit jednotlivé koncepce Smart City vybraných českých měst.
Klíčová slova:informační a komunikační technologie, Smart City, udržitelný rozvoj, mobilita, energetika, inteligentní město, chytré město

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..