Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Naučné stezky Geoparku Vysočina
Autor: Ing. Martina Horáková
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Mauer
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Naučné stezky Geoparku Vysočina
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá naučnými stezkami vytvořenými Geoparkem Vysočina. Teoretická východiska jsou zaměřena na koncept geoparků, geoturismus, interpretaci v geoturismu a naučné stezky. Aplikační část popisuje zájmové území Geopark Vysočina. Součástí aplikační části diplomové práce je rovněž dotazníkové šetření, jehož cílem je získat přehled o názorech respondentů na daný typ naučných stezek nacházejících se v Geoparku Vysočina. Výsledkem práce je analýza daného typu naučných stezek, vyhodnocení dotazníkového šetření a následné vlastní návrhy a doporučení ke zlepšení naučných stezek Geoparku Vysočina.
Klíčová slova:geoturismus, naučná stezka, Geopark Vysočina, geopark

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..