Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Znečištění Dunaje, dopady na Černé moře
Autor: Bc. Aneta Hudcová
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Žaneta Kalasová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Znečištění Dunaje, dopady na Černé moře
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá stavem veletoku Dunaj z hlediska znečištění vody. Dunaj je druhá nejdelší řeka v Evropě a protéká deseti státy. Jeho významné přítoky pramení v několika dalších zemích. Každý stát znečišťuje Dunaj a jeho povodí různými zdroji a v jiné intenzitě. Zapříčiňuje to mnoho faktorů, avšak jeden z nejvýznamnějších je ekonomický rozvoj. Vliv antropogenní činnosti na řeku se velice odráží v kvalitě vodního prostředí, což má také neblahé dopady na Černé moře. Vysoký obsah dusíku a fosforu způsobuje eutrofizaci, která narušuje celý vodní ekosystém Dunaje. Následně je také narušen ekosystém Černého moře, který se mimo jiné s touto problematikou rovněž potýká. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat problematiku na základě odborné literatury v první části a část druhá se soustředí na znečištění řeky Dunaj v jednotlivých rozmezích let. Také vytyčuje státy, které mají největší podíl na tomto znečištění. Po porovnání hodnot, které byly vyhodnoceny z odběrů vod ze všech států, je prezentován stav Dunaje v procentuálním zastoupení v závěru. Stav znečištění Dunaje se ve většině případů zlepšil. Velké znečišťování způsobují především státy dolního a středního toku Dunaje.
Kľúčové slová:voda, řeka Dunaj, znečištění vody, zdroje znečištění, Černé moře, eutrofizace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..