Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Znečištění Dunaje, dopady na Černé moře
Autor: Bc. Aneta Hudcová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Žaneta Kalasová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Znečištění Dunaje, dopady na Černé moře
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá stavem veletoku Dunaj z hlediska znečištění vody. Dunaj je druhá nejdelší řeka v Evropě a protéká deseti státy. Jeho významné přítoky pramení v několika dalších zemích. Každý stát znečišťuje Dunaj a jeho povodí různými zdroji a v jiné intenzitě. Zapříčiňuje to mnoho faktorů, avšak jeden z nejvýznamnějších je ekonomický rozvoj. Vliv antropogenní činnosti na řeku se velice odráží v kvalitě vodního prostředí, což má také neblahé dopady na Černé moře. Vysoký obsah dusíku a fosforu způsobuje eutrofizaci, která narušuje celý vodní ekosystém Dunaje. Následně je také narušen ekosystém Černého moře, který se mimo jiné s touto problematikou rovněž potýká. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat problematiku na základě odborné literatury v první části a část druhá se soustředí na znečištění řeky Dunaj v jednotlivých rozmezích let. Také vytyčuje státy, které mají největší podíl na tomto znečištění. Po porovnání hodnot, které byly vyhodnoceny z odběrů vod ze všech států, je prezentován stav Dunaje v procentuálním zastoupení v závěru. Stav znečištění Dunaje se ve většině případů zlepšil. Velké znečišťování způsobují především státy dolního a středního toku Dunaje.
Klíčová slova:voda, řeka Dunaj, znečištění vody, zdroje znečištění, Černé moře, eutrofizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..